Poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Wniosek Prezydenta RP do TK ws. ustawy o leczeniu niepłodności

W poniedziałek 3 sierpnia Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

 

Ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, a więc po jej podpisaniu (ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2015 r. poz.1087).

 

Prezydent zakwestionował we wniosku:
1) przepis pozwalający, w ramach przewidzianego ustawą zabezpieczenia płodności na przyszłość, na pobranie komórek rozrodczych od osoby która nie jest zdolna do świadomego wyrażenia na to zgody,
2) pozostające w związku z nim przepisy odnoszące się do okoliczności, w jakich to następuje.

 

Ad. 1. Wątpliwości prezydenta budzi dokonany przez parlament  wybór, w sytuacji występowania kolizji wartości. Ustawodawca, w imię umożliwienia posiadania w przyszłości dzieci wprowadził regulację pozwalającą  (pod określonymi warunkami) na pobranie komórek rozrodczych od osoby, która nie jest w stanie świadomie wyrazić swojej woli. Regulacja ta zagrażać może takim wartościom jak podmiotowość każdego człowieka oraz przysługująca mu wolność osobista i prawo do decydowania o swoich sprawach osobistych. W opinii Prezydenta RP ten dylemat prawny, ze względu na to, że dotyczy on praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny.

 

Ad. 2. Z przepisem, o którym mowa wyżej, związane są regulacje dotyczące postępowania w ramach działań medycznych podejmowanych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość. Przepisy te budzą wątpliwości co do zgodności z zasadami techniki prawodawczej (wątpliwości dotyczą sposobu określenia miejsc, w których będą mogły być pobierane komórki rozrodcze, oraz okoliczności warunkujących pobranie komórek rozrodczych osoby niezdolnej do świadomego wyrażenia na to zgody).

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.