Czwartek, 25 sierpnia 2011

Problemy małych szkół na terenach wiejskich

W czwartek 25 sierpnia roku w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie poświęcone problemom edukacji wiejskiej.


Impulsem do jego zorganizowania stał się list, jaki do Prezydenta Bronisława Komorowskiego napisali rodzice dzieci stowarzyszeni w organizacji „Nadzieja Dla Brzozówki i Brzozówki Kolonii” oraz mieszkańcy tej wioski z prośbą o wsparcie ich starań o założenie szkoły stowarzyszeniowej w miejsce zlikwidowanej placówki samorządowej.


W spotkaniu, będącym kontynuacją debaty z 15 maja br. zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” pt. „Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich”, wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele rodziców z gmin, w których likwidowane są szkoły samorządowe oraz gmin, gdzie z sukcesem reformuje się oświatę. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych, której celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie przede wszystkim na terenach wiejskich.


Podczas potkania wymieniono się doświadczeniami, próbując na konkretnych przykładach określić najważniejsze i najpilniejsze problemy edukacji wiejskiej, szczególnie małych szkół.


Prowadzący spotkanie dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że Kancelaria Prezydenta jest zawsze otwarta na dialog i spotkania służące wypracowywaniu skutecznych rozwiązań modernizujących Polskę. Nie wykluczył też, że w oparciu o wypracowane przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem rozwiązania, Prezydent RP wniesie do Parlamentu projekt ustawy rozwiązujący najważniejsze problemy małych szkół wiejskich.


Bezpośrednim efektem dzisiejszych rozmów będzie spotkanie w Szastarce, gminie na terenie której leży Brzozówka, na które władze gminy zaprosiły samorządowców oraz przedstawicieli stowarzyszeń rodziców z innych gmin radzących sobie z problemem przekształceń małych szkół wiejskich. Liczymy, że spotkanie to pomoże rozwiązać konflikt społeczności lokalnej z władzami gminy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.