Piątek, 26 października 2012

Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości

W środę 24 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”, w którym wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządów, lokalnych grup działania, grup rybackich, organizacji pozarządowych oraz eksperci. Podczas spotkania dyskutowano o doświadczeniach płynących z realizacji programu Leader i rekomendacjach do krajowego wdrożenia CLLD.


Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (Community-led local development - CLLD) jest wielką szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Jednym ze sposobów przezwyciężenia wyzwań będzie ułatwianie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego w oparciu o doświadczenia programu LEADER. Aby dobrze wykorzystać stojącą przed nami szansę, trzeba zbudować system, który wyzwoli energię społeczną i nie skrępuje nowego instrumentu nadmiarem biurokracji.


Seminarium było wstępem do, planowanej przez Kancelarię Prezydenta RP na listopad, konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej poświęconej rozwojowi kierowanemu przez lokalne społeczności. Zaproszenie do udziału w konferencji wystosowane zostanie do europarlamentarzystów, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, parlamentarzystów, marszałków województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.


 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.