Niedziela, 3 maja 2015

Prezydent: Wolność trzeba zawsze umacniać

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

 

Prezydent mówił podczas uroczystości, że Konstytucja 3 Maja była wielkim dziełem, które miało uzdrowić Polskę, ale jednak się nie udało. – Mamy skojarzenia, że poprzednie pokolenia nie miały tyle szczęścia, co my. Utraciły wolność, z trudem się o nią biły, walczyły, czekały. A nawet jak ją odzyskały, to ponownie straciły – dodał.


Zobacz także: Wystąpienie z okazji Święta Narodowego 3 Maja - Żyjemy w Polsce, która w ciągu ostatnich wieków, jest Polską wyjątkowo szczęśliwą, uzyskującą niesłychanie wiele – podkreślił prezydent.
 

Wspomniał, że odznaczył osoby, które mają swoje zasługi w walce o wolność, ale zdecydowana większość odznaczonych swoimi zasługami służy wolnej Polsce, a więc umacnia wolność, niepodległość, umacnia ład, w którym funkcjonujemy coraz lepiej.
 

- W tych proporcjach widać, że żyjemy w coraz normalniejszym kraju, kraju, który szuka swoich sukcesów nie tylko w obszarze, gdzie trzeba heroizmu walki, ale także, gdzie trzeba często heroizmu, odwagi bycia dobrym obywatelem, dbającym o rodzinę, społeczność lokalną, o biznes, o kulturę. To wszystko składa się na dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna, której wolność zawsze trzeba będzie umacniać – podkreślił Bronisław Komorowski.

 

- Każdy z Państwa polską wolność umacnia i za to serdecznie dziękuję – dodał Prezydent RP.
 

Odznaczeni zostali:


KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

w uznaniu wybitnych zasług w działalności państwowej, publicznej i społecznej

 

Longin KOMOŁOWSKI

 

za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, za osiągnięcia w pracy naukowej

 

Biruta LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA

 

za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki i kształtowania ładu przestrzennego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

 

Stanisław WYGANOWSKI

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

 

Kazimierz JAŚKOWSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie historii sztuki, za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego

 

Stanisław MOSSAKOWSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za opracowanie i zastosowanie innowacyjnych metod w kardiochirurgii dziecięcej

 

Janusz SKALSKI

 

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalności na rzecz integracji Polski z Unią Europejską

 

Stanisław SOŁTYSIŃSKI

 

za wybitne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

 

Zygmunt ŚWIECHOWSKI

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

 

Wojciech WOLSKI

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-francuskich

 

Andrzej DEMBIŃSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

 

Marian FILAR

 

za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej
i publicznej

 

Anna FORNALCZYK

 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu

 

Irena HERBST

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski

 

Witold KULESZA

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za zasługi w działalności organizacyjnej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

 

Wojciech MAKSYMOWICZ

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za tworzenie i promowanie nowoczesnych metod badawczych

 

Marek OSTROWSKI

 

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, za zasługi dla rozwoju sztuki baletowej

 

Krzysztof PASTOR

 

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za osiągnięcia w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej

 

Marek ŻYWNO

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie

 

Piotr ANDERSZEWSKI

 

za wybitne zasługi w działalności społeczno-charytatywnej i zaangażowanie ekumeniczne

 

Danuta BASZKOWSKA

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za pielęgnowanie i krzewienie myśli i nauczania Jana Pawła II

 

Ewa BEDNARKIEWICZ

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i upowszechniania dziedzictwa narodowego Polski

 

Zenon BUTKIEWICZ

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa

 

Marek CHMAJ


za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za promowanie twórczości literackiej

 

Katarzyna DZIEDUSZYCKA-HERBERT

 

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie

 

Anna Maria JOPEK

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

 

Grzegorz PRZEBINDA

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność na rzecz polskiego sektora technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

 

Tomasz SIELICKI

 

za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności publicznej

 

Tadeusz SKOCZNY

 

za wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy w Polsce, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki

 

Krzysztof VARGA

 
W uroczystości uczestniczyła małżonka prezydenta Anna Komorowska, a także Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta oraz Szef BBN Stanisław Koziej.

 

Przed uroczystością prezydent na Zamku Królewskim w Sali Senatorskiej wziął udział w otwarciu wystawy „Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2015”. Osią narracji ekspozycji są oryginalne dokumenty sejmu powstańczego 1830 – 1831 r.: uchwalony 25 stycznia 1831 r. akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski oraz uchwała o polskich barwach narodowych przyjęta 7 lutego 1831 r.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.