Wtorek, 9 lutego 2021

Wystąpienie na sesji plenarnej „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – współpraca europejska i transatlantycka” [PL/EN]

Ekscelencje,

Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Panowie Prezydenci,

Wszyscy dostojni goście,

 

Z wielką radością witam Państwa w Polsce na Mierzei Helskiej, w Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Nietypowo, nie w Warszawie, ale też w zupełnie niezwykłej aurze zimowej, która tutaj jest wielką rzadkością. Jak mi mówiono, ostatni raz podobne zjawisko meteorologiczne, jeżeli chodzi o śnieg i mróz, było dziesięć lat temu. Więc jest to wielka rzadkość, ale mam nadzieję, że przede wszystkim miło spędzicie Państwo tutaj czas.

 

Zobacz także: Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej [PL/EN] Cieszę się ogromnie, że widzę tutaj Panią Prezydent, Panów Prezydentów, drodzy przyjaciele, w tych trudnych czasach. Cieszę się, że widzę Was w dobrym zdrowiu, bo to najważniejsze. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się przełamać pandemię koronawirusa i wrócimy na drogę normalnego rozwoju.

 

ENGLISH VERSION >>

 

Chcę podziękować, że mimo obiektywnie trudnych okoliczności i warunków związanych z pandemią udało nam się spotkać i wspólnie rozpocząć obchody jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być gospodarzem tego spotkania. Tym bardziej, że przypada ono podczas szóstego przewodnictwa Polski w tym formacie.

 

Scenariusz ostatnich kilkunastu miesięcy pisany jest w dużej mierze przez pandemię COVID-19. Nie jest to dla nas czas łatwy. Wielu naszych rodaków zmagało się z chorobą. Wielu z nich niestety tę walkę przegrało. Niedawno obchodzone Święta Bożego Narodzenia, tak przecież utożsamiane z radością, nadzieją i rodzinnym ciepłem, były okresem bardzo trudnym. Tak jak i poprzednie Święta Wielkanocne w 2020 roku.

 

Głęboko wierzę, że poprzez wdrażanie narodowych systemów szczepień przyniesiemy wkrótce ulgę naszym społeczeństwom i odciążymy nasze służby zdrowia. Mam nadzieję, że w efekcie w niedługim czasie będziemy mogli powoli wracać pod tym względem do normalności – do życia podobnego do tego, jakie prowadziliśmy przed atakiem niewidzialnego przeciwnika.

 

Ekscelencje,

Obchodzimy w tym roku 30-lecie współpracy wyszehradzkiej. Jeśli popatrzymy na te ostatnie trzy dekady, które minęły od upadku komunizmu w naszych krajach – upadku zapoczątkowanego przez polską „Solidarność” – zobaczymy, że są one wypełnione nie tylko wielkim sukcesem gospodarczo-politycznym, ale także skokowym awansem społeczno-cywilizacyjnym. Możemy śmiało stwierdzić, że nieczęsto na świecie obserwuje się tak ogromną przemianę dokonującą się w tak krótkim czasie.

 

Począwszy od spotkania prezydentów Polski, Czechosłowacji i premiera Węgier prawie dokładnie trzydzieści lat temu – 15 lutego 1991 roku na zamku w węgierskim Wyszehradzie – nasze państwa i narody w sensie historycznym, politycznym, gospodarczym i społecznym przeszły fundamentalną, generacyjną zmianę. Stanowiliśmy i stanowimy wspólny krąg kulturowo-ideowy i wspólny krąg pamięci m.in. dramatycznych wydarzeń XX wieku i zła dwóch totalitaryzmów.

 

Dlatego zainicjowana w 1991 roku współpraca dążyła do stworzenia platformy dialogu politycznego, której naczelnym celem była koordynacja działań naszych państw na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Cel ten osiągnęliśmy, włączając się w proces zjednoczenia Europy i świata zachodniego.

 

Udowodniliśmy także swoją przydatność w szerszym kontekście europejskim i transatlantyckim. Grupa jest bowiem istotnym, o ile nie najistotniejszym, czynnikiem katalizującym współpracę regionalną w całej Europie Środkowej, ale także wnoszącym znaczący wkład we współpracę i procesy dotyczące polityki unijnej i NATO-wskiej. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej, potrafimy skutecznie współpracować. Dzieje się to z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu.

 

Konsekwentnie wyrażamy swoje poparcie dla idei europejskiej jedności i solidarności, a także opowiadamy się za Europą równych państw i wolnych narodów. Grupa Wyszehradzka może również stanowić atrakcyjny model zarówno dla państw Partnerstwa Wschodniego, jak i Bałkanów Zachodnich.  W tym kontekście cieszy, że od kilku lat Grupa systematycznie wzmacnia swoje wsparcie i współpracę z oboma regionami, również za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Warto również odnotować, że nasze wyszehradzkie współdziałanie ma swoje wymierne przełożenie na inne płaszczyzny regionalnej współpracy.

 

Pierwszą z nich jest współpraca w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki, na którą składają się państwa NATO znajdujące się na jego wschodniej flance. Format ten stworzyliśmy w odpowiedzi na agresywną politykę Rosji, wobec której nie mogliśmy pozostać pasywni, podkreślając jednocześnie nasze przywiązanie do bliskiej i silnej współpracy transatlantyckiej. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza aktywność zaowocowała, podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, zwiększeniem obecności wojsk na jego wschodniej granicy. W tym kontekście pozytywnie przyjmujemy deklaracje administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena dotyczące dalszego wzmacniania więzi transatlantyckich i ożywienia relacji w ramach NATO. Bliska, strategiczna współpraca z USA odgrywa bowiem kluczową rolę dla bezpieczeństwa Europy.

 

Drugim łączącym nas dzisiaj formatem regionalnym jest Inicjatywa Trójmorza, zainicjowana w 2015 roku. Jej głównym założeniem jest poprawa stanu infrastruktury transportowej, energetycznej i nowych technologii w naszym regionie, na osi Północ-Południe, a przez to pobudzenie rozwoju w naszych państwach i poprawę spójności Unii Europejskiej.

 

Cieszę się, że w tym formacie udało nam się stworzyć realne instrumenty wdrażające nasza politykę. Jednym z nich jest Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, do którego przystąpiło już 9 z 12 państw Inicjatywy. Współpraca rozkwita, organizujemy kolejne szczyty Trójmorza, a pierwsze priorytetowe projekty infrastrukturalno-energetyczne zostały już wybrane. Pozwoli to na większe zaangażowanie inwestorów z sektora prywatnego. Odnotowujemy również fakt, że Inicjatywa Trójmorza postrzegana jest przez wielu partnerów z Azji, Stanów Zjednoczonych i Europy jako inwestycyjnie perspektywiczna i stabilna.

 

Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że stworzone przez nas formaty i narzędzia cieszą się poparciem zarówno instytucji unijnych – Komisji Europejskiej – ale także partnerów strategicznych – Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Pokazuje to, że jeśli działamy razem w oparciu o solidarność regionalną i wspólnotę celów, potrafimy w sposób znaczący wpływać na europejski i transatlantycki konsensus.

 

Ekscelencje, Drodzy Przyjaciele,

 

Za kilka dni, w Krakowie spotkają się szefowie rządów naszych państw, by wspólnie wraz z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej również uczcić jubileusz współpracy wyszehradzkiej oraz pochylić się nad najważniejszymi elementami bieżącej agendy UE – współpracy w zakresie walki z COVID-19, kwestii klimatycznych, migracji czy stosunków z państwami Partnerstwa Wschodniego i Rosją. W tych i wielu innych kwestiach mamy wiele wspólnego, mamy potencjał budowy koalicji wspólnych interesów, tak by głos Europy Środkowej mógł coraz mocniej rezonować w dyskusjach na forum UE.

 

Tak samo jak otwiera się przed nami nowa dekada XXI wieku, zaczynamy również nową dekadę naszej wyszehradzkiej współpracy. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 i jej społeczno-gospodarcze reperkusje, jest to w równym stopniu czas niepewności i braku stabilizacji, ale także okres szans i nadziei. To moment, w którym my – polityczni przywódcy – musimy wziąć jeszcze większą odpowiedzialność za podejmowane w imieniu naszych narodów decyzje.

 

Kiedy skończy się pandemia – a skończy się z pewnością – staniemy przed zadaniem cywilizacyjno-gospodarczej odbudowy naszych państw, naszego regionu i w końcu naszego świata. Powinniśmy zrobić wszystko, aby był to świat oparty o sprawiedliwe zasady współistnienia wolnych, niepodległych państw i równych narodów; świat dbający o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju; oraz gwarantujący wszystkim bezpieczną i zdrową przyszłość.  

 

Dziękuję!

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.