Sobota, 1 sierpnia 2020

Prezydent: Rodzina jest fundamentem rozwoju

 

Szanowna Pani Prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin,

Szanowny Panie Prezesie Związku Dużych Rodzin,

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Wielce Szanowni Państwo,

w szczególności witam Rodzinę Państwa Brodów,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję. Ze wzruszeniem przyjmuję to wyróżnienie, bardzo dla mnie ważne. Bo rzeczywiście, jak powiedziała Pani Przewodnicząca – za co ogromnie dziękuję – rodzina, zwłaszcza duża, jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Przede wszystkim podchodzę do rodzin – zwłaszcza tych, w których właśnie jest więcej dzieci, gdzie rodzice decydują się, by ponosić w ogromnym stopniu trud wychowawczy – z ogromnym szacunkiem.

 

Zobacz także: Andrzej Duda „Przyjacielem Dużych Rodzin” Uważałem i uważam za niezwykle ważne z punktu widzenia państwowego – w szczególności teraz, pełniąc ten niezwykły, zaszczytny, ale i bardzo ważny, niosący wiele możliwości działania urząd – że rodzina stanowi w ogóle fundament rozwoju państwa. Gdyby nie było rodzin, gdyby w rodzinach nie przychodziły na świat dzieci, gdyby w rodzinach dzieci nie były wychowywane – także te przysposobione – nie byłoby następnych pokoleń, a zatem, krótko mówiąc, nasze państwo by znikło.

 

W związku z tym trzeba jasno powiedzieć, że rodzina jest czymś nieocenionym dla Polski, dla Europy, dla świata – jest w ogóle fundamentem rozwoju. Dlatego ogromnie dziękuję Europejskiej Konfederacji, ale także Związkowi Dużych Rodzin w Polsce za całą działalność na rzecz rodziny – w tym dużej rodziny – która od lat jest przez Państwa realizowana. Mogę śmiało powiedzieć – patrząc trochę z punktu widzenia realiów politycznych – że to właśnie Państwo jakby wskrzesili w Polsce na powrót rzeczywistą troskę o rodzinę.

 

To, że przez ostatnie pięć lat były wdrażane różnego rodzaju działania właśnie na rzecz rodziny – zwłaszcza wychowującej dzieci – było efektem w jakimś stopniu tego, że Państwo wcześniej te działania rozpoczęliście, choćby poprzez Kartę Dużej Rodziny, poprzez pokazywanie, że rodzina wymaga wsparcia, szacunku, a przede wszystkim tego, by ją promować. To rzeczywiście wspaniała idea.

 

Duże rodziny zaczęły się – co bardzo ważne – cieszyć w naszym kraju szacunkiem. I to także jest dla mnie niezwykle istotna wiadomość. Wielokrotnie mówiłem, że chciałbym, aby przede wszystkim młodzi ludzie w Polsce mieli odwagę mieć dzieci, nie bali się brać na siebie tej odpowiedzialności; aby je wychowywali, by przekazywali dzieciom naszą tradycję, kulturę – to, co tak niezwykle ważne, co narodowo- i państwowotwórcze. To wielka i wspaniała rola, którą realizuje polska rodzina. Mogę śmiało powiedzieć, że z mojej strony jest w ogóle niewyobrażalna wdzięczność dla wszystkich, którzy ponoszą ten trud wychowawczy.

 

Cieszę się bardzo – bo tak na to patrzę – że poprzez różnego rodzaju prorodzinne programy, które zostały wdrożone w szczególności przez ostatnie pięć lat, także z moim udziałem, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, dziś rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mam nadzieję rzeczywiście odczuwają, że polskie państwo je szanuje, bierze udział w procesie wychowawczym poprzez wsparcie dawane rodzinie i rodzicom. Na tyle, na ile polskie państwo może – przede wszystkim w ujęciu materialnym, co miało znaczenie fundamentalne – poprawiło to byt bardzo wielu rodzin, w szczególności los i możliwości rozwojowe bardzo wielu dzieci w Polsce. Ogromnie się z tego cieszę.

 

Ale chciałbym – bo Pani Przewodnicząca wspomniała też o Karcie Rodziny – by wdrażane były również elementy, które mają charakter pozamaterialny, jak choćby właśnie kwestie wychowawcze, edukacyjne. Jest to dla mnie niezwykle istotne. I dziś, gdy dla rodzin jest już wsparcie w warstwie materialnej, chciałbym, aby rodzina była także wspierana – ale w sposób szanujący jej prawa – w trudzie wychowawczym, a także by była wspierana w możliwościach rozwoju edukacyjnego dzieci. To dla mnie niezwykle istotne.

 

I to był rzeczywiście – śmiało mogę powiedzieć – gwóźdź mojego programu prezydenckiego na kolejną kadencję. Ta kadencja już niedługo się rozpocznie. Jak tu wspomniano, oczywiście, że zadania, które na siebie przyjąłem, będę przez te pięć lat realizował. Nie tylko mam nadzieję, ale wierzę w to głęboko, że stanie się to z dobrym skutkiem.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za te wspaniałe nagrody. Bardzo serdecznie gratuluję także wyróżnienia, które za chwilę będzie wręczone rodzinie państwa Debory i Joszki Brodów. To polska rodzina, która jest piękna, ale zarazem w jakimś sensie wyjątkowa. Bo to nie tylko rodzina, gdzie rodzice wychowują swoje dzieci, ale także rodzina, która poprzez wkład w polską kulturę i muzykę pomaga w wychowaniu innych dzieci. Bo to przecież teksty piosenek dla dzieci, to współpraca i działania w ramach Arki Noego, to wiele dobra, które Państwo niosą poprzez swoją działalność. Śmiało mogę powiedzieć, że z całą pewnością stanowią Państwo wzór dla wielu rodzin w Polsce – i bardzo dobrze!

 

Dziękuję.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.