Menu rozwijane

12 sierpnia 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości dożynkowych
w 2022 roku

Drodzy Rolnicy! Szanowni Państwo!

W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, dziękuję za plony ziemi zebrane przez polskich gospodarzy. Wszystkim rolnikom chcę wyrazić uznanie i wdzięczność za to, że na naszych stołach, mimo trudnych okoliczności, nie brakuje chleba, że polska żywność jest znakomitą wizytówką możliwości gospodarczych naszej Ojczyzny i zdobywa wciąż nowe rynki, a polskie rolnictwo jest coraz bardziej wydajne i nowoczesne.

Polska należy do niewielkiego grona krajów Unii Europejskiej, które wciąż mają potencjał zwiększania produkcji rolnej. Bezpieczeństwo żywnościowe, które zapewniają nam rolnicy, jest jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego i siły polskiego państwa, na równi z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym.

Tegoroczne dożynki odbywają się w szczególnym czasie. Od niemal pół roku za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Brutalnie napadnięta przez Rosję Ukraina walczy o niepodległy byt, o wolność i zachowanie swego terytorium. To zmagania, których stawką są również przyszłe losy naszego kraju. Polscy rolnicy dobrze rozumieją dramat wschodnich sąsiadów, widząc ludzkie cierpienia, nieobsiane pola, zniszczone gospodarstwa, rozkradane na wielką skalę plony. Dziękuję wszystkim środowiskom wiejskim w całej Polsce za solidarność z walczącą Ukrainą i ogromne wsparcie udzielone w ostatnich miesiącach uchodźcom wojennym. Wspólnie raz jeszcze pokazaliśmy, że potrafimy wspaniale mobilizować się w chwilach historycznej próby. Jako naród i społeczeństwo dajemy świadectwo chrześcijańskiej i humanitarnej postawy.

Jednym ze skutków wojny jest narastający w Europie i świecie kryzys gospodarczy, który uderza również w polskie rolnictwo. Wieś mocno odczuwa ekonomiczne trudności, związane ze wzrostem kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów nawozów, pasz i paliw, oraz z ograniczeniem rynków zbytu. Żniwom, które są podsumowaniem ciężkiej całorocznej pracy gospodarzy na roli, niejednokrotnie towarzyszy zatroskanie o to, co przyniesie przyszłość. Z wielką stanowczością wspieram wszystkie działania rządu, które mają pomóc mieszkańcom wsi, takie jak obniżki podatków w ramach tarcz inflacyjnych czy dopłaty do nawozów lub węgla opałowego. Władze Rzeczypospolitej robią również bardzo wiele, aby łagodzić międzynarodowy kryzys na rynku żywnościowym, dbając zarazem, aby wszelkie tego rodzaju działania odbywały się z poszanowaniem interesów naszych rodzimych producentów żywności. 

W imieniu całej polskiej wspólnoty przekazuję rolnikom płynące z serca słowa wdzięczności za dar chleba i za trud pracy w gospodarstwach. Niech tegoroczne dożynki będą jak co roku wielkim świętem polskiej wsi. Niech będą okazją, by celebrować lokalne zwyczaje, podtrzymywać tradycje, z dumą podkreślać przywiązanie do swoich korzeni. Niech w tym radosnym czasie nie zabraknie nam wiary w to, że mimo pandemii i wojny, mimo związanych z nimi trudności i obaw, mimo wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiaj światowa i polska gospodarka, razem zdołamy zapewnić dobrą przyszłość dla naszej Ojczyzny, dla nas i dla kolejnych pokoleń.

Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

_______________________________________________

Kancelaria Prezydenta RP zaprasza organizatorów wszystkich uroczystości dożynkowych w całym kraju i za granicą do włączenia się w Dożynki 2022 pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.