Sobota, 28 listopada 2015

List prezydenta na uroczystym zakończeniu "Roku Jana Długosza"

 Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystego zakończenia

„Roku Jana Długosza”

w Krakowie

 
 
 
Ich Magnificencje!
Szanowni Państwo!
Dostojni Goście!
 

Z okazji uroczystego zakończenia „Roku Jana Długosza” przekazuję wyrazy uznania wszystkim polskim historykom, którzy przyczynili się do tych wyjątkowych obchodów. Dziękuję badaczom, entuzjastom i instytucjom za nieprzeciętne zaangażowanie w to wielkie  przedsięwzięcie.

 

Przypomnieli Państwo zarówno niezwykłą postać Jana Długosza, jak i jego myślenie o historiografii. Dzięki Państwa inicjatywom patron polskiego kronikarstwa został ukazany jako wychowawca współczesnych mu i kolejnych pokoleń, europejski humanista zaangażowany w polityczne życie swojej epoki. Autor świadomy swoich ograniczeń, ale zdolny wznieść się ponad tradycyjną opowieść o dziejach i przedstawić praktyczny sens historycznej wiedzy.

 

Godnie uhonorowali Państwo dzieło Jana Długosza podejmując refleksję nad głównymi perspektywami historycznych badań. Stosując się do wskazań Długosza, jak łączyć stare z nowym, rzeczy raczej prawdziwe niż olśniewające przybliżyli Państwo szerokiej publiczności główne dylematy swojej dyscypliny, przed którą gwałtowne zdarzenia i dynamiczne zmiany stawiają dziś nowe wyzwania. To przecież historycy debatując nad długofalowymi procesami w dziejach Polski i świata wskazują nam, co służy rozwojowi państwa i chroni je przed upadkiem. Analizując przyczyny klęsk oraz badając drogi prowadzące do zwycięstwa dostarczają Państwo potrzebnej wiedzy tym, którzy chcą sprawnie rządzić Rzecząpospolitą. To Państwo wiedzą, jak unieśmiertelnić dzieje ojczyste, ocalić od zapomnienia wielkie czyny naszych rodaków.

 

Jestem pełen szacunku dla pracy polskich historyków, którzy tak starannie wypełniają przesłanie Długosza, nie pozwalając by badania nad przeszłością upadły i skończyły się, którzy troszczą się i o dobro wspólne i o historyczną prawdę. Dziękuję za to, że zajmując się zarówno krótkim czasem, jak i fundamentalną analizą dziejów dawnych i długim trwaniem naszej państwowości, wydobywają Państwo to, co nas łączy i kształtuje. Za to, że utrwalają Państwo w zbiorowej świadomości zarówno skarby polskiego prawodawstwa, jak i lichotę jałowego sporu. To dzięki polskim humanistom młodzi Polacy wiedzą, że mogą szczycić się przynależnością do dumnego narodu, który umiał przetrwać mimo dziejowych klęsk i umie zwyciężać.

 

Szanowni Państwo! Wielokrotnie zaznaczałem, że potrzebne jest przygotowanie strategii polityki historycznej państwa. Wypracowanie rozwiązań, które będą stanowiły pewien wzorzec i drogę. Zależy mi na tym, by włączyli się Państwo w publiczną debatę nad polityką historyczną. Chciałbym, byśmy w historii odnajdywali patriotyczny sens codziennych działań. Byśmy ożywiając dziejowych bohaterów, odkrywali w sobie zapał do obywatelskiego zaangażowania. Aby historia nie służyła tylko krzepieniu serc, lecz – jak przypomina dzieło Długosza − wzmacniała pozycję państwa.

 
 

Zaledwie pięć lat temu świętowaliśmy 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Bitwy, której tak wiele uwagi poświęcił Jan Długosz. W przyszłym roku będziemy obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski, uznawanego też za początek polskiej państwowości. Jestem przekonany, że środowisko polskich historyków weźmie w tych obchodach znaczący udział. Że dzięki nowatorskim opracowaniom lepiej poznamy tysiąc pięćdziesiąt lat państwa, które chrześcijańska tradycja związała z Europą. Że zainicjujemy pogłębioną refleksję nad relacją między państwem, które modernizujemy, oraz narodem, który tworzymy. Pokładam ogromne nadzieje w Państwa przemyśleniach i sądach – z perspektywy długich dziejów Polski w Europie – nad głównymi problemami demokratycznego świata, nad przekształceniami cywilizacji Zachodu oraz nad tragicznymi zdarzeniami, mierzącymi w sens wspólnych celów.

 

Liczę też na to, że będziemy razem szukać w historii wartości jednoczących Polaków. To jest wielkie oczekiwanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej i chciałbym temu oczekiwaniu sprostać. Mam głębokie poczucie, że Polaków zawsze łączyła potrzeba wolności oraz własnego suwerennego państwa. Czerpiemy to przekonanie z wybitnych dzieł historyków, którym patronuje Jan Długosz. Gratulując Państwu raz jeszcze znakomitych osiągnięć, przywołam słowa świętego Jana Pawła II, które w piękny sposób łączą myślenie o dziejach z doświadczeniem wolności: Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok.

 
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.