Piątek, 20 listopada 2015

List prezydenta do Uczestników promocji absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Pan

gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel
Rektor-Komendant
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
 

Uczestnicy promocji absolwentów
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

w Dęblinie
 
 
Panie Rektorze-Komendancie,
Panowie Generałowie,
Panie i Panowie Oficerowie,
Drodzy Absolwenci,
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych przed pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt na uroczystą promocję oficerską w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Składam gratulacje nowo mianowanym na pierwszy stopień oficerski Paniom i Panom Podporucznikom.

 

Promocja oficerska wpisuje się w naszą narodową tradycję. Jesteśmy spadkobiercami chlubnej historii polskiego lotnictwa. Pamięć o żołnierzach spod znaku biało-czerwonej szachownicy i dokonaniach wychowanków Szkoły Orląt oraz szacunek dla ich męstwa i krwi przelanej w obronie polskiego nieba, ale także innych państw, są dla nas najwyższym nakazem.

 
Panie i Panowie Podporucznicy, Drodzy Absolwenci!
 

Dzisiaj dołączacie do oficerskiej wspólnoty – stajecie się oficerami nowoczesnej, profesjonalnej armii: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski to wielki zaszczyt, ale też osobiste zobowiązanie każdego z Was, wymagające zaangażowania
i poświęcenia, bo Siły Zbrojne nie obiecują łatwej służby. Dla niektórych z Was będzie to służba polegająca na wykonywaniu zadań w powietrzu, inni będą dbali o to, aby polskie samoloty były zawsze sprawne, a po wykonanym zadaniu bezpiecznie wracały na ziemię. Musicie być gotowi na wiele wyrzeczeń w imię dobra wspólnego.

 

Chciałbym, aby mottem Waszej oficerskiej drogi były słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: Służymy Ojczyźnie, a służba jest niczym innym jak słuchaniem praw, przez Ojczyznę i dla Ojczyzny ustanowionych. Jestem przekonany, że dęblińska Szkoła Orląt przygotowała Was profesjonalnie do odpowiedzialnego rzemiosła wojskowego. Wykształciła w Was kompetentnych i konstruktywnie myślących obywateli naszej Ojczyzny, nie zapominając o tak ważnych wartościach jak: patriotyzm, humanizm, solidarność czy moralność. Ufam, że oficerskie szlify będą dla was zachętą do podnoszenia własnych umiejętności w jak najlepszej służbie. Wierzę, że Ojczyzna może na Was liczyć.

 

Czas, w jakim stajecie się oficerami Wojska Polskiego, jest czasem złożonych sytuacji na świecie i wyzwań, w których realizację również Wy będziecie zaangażowani. Dążymy do tego, aby korzyści euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa były bezpośrednio widoczne w Polsce – by Polacy mogli czuć się bezpieczni. Polska, umacniając swoją pozycję w NATO i Unii Europejskiej, wnosi istotny wkład w budowę globalnego bezpieczeństwa. Od tej chwili, jako absolwenci Szkoły Orląt, będziecie w praktyce realizować to ważne zadanie.

 

Dziękuję Komendzie, wykładowcom, instruktorom, wychowawcom i pracownikom Szkoły za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie kadry oficerskiej Wojska Polskiego. Życzę wszelkiej pomyślności w dalszym realizowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego – ze świadomością, że kształcenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych wpisuje się w proces ulepszania systemu obronnego i wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

 

Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich obecnych.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskie

Andrzej Duda

 

Czytaj więcej na stronie BBN>>

 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.