Niedziela, 26 września 2021

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Uczestnicy i Organizatorzy

Święta Wojsk Obrony Terytorialnej

oraz

uroczystości wręczenia sztandarów jednostkom WOT

 

 

 

Czcigodni Weterani!

Szanowni Panowie Generałowie! 

Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie i Szeregowi Wojsk Obrony Terytorialnej!

Szanowni Pracownicy Wojska!

Panie i Panowie!

 

Wojska Obrony Terytorialnej stanowią bardzo ważną część polskich sił zbrojnych i w istotny sposób pomnażają zdolności obronne Rzeczypospolitej. Są Państwo dziedzicami wspaniałych tradycji Armii Krajowej. Oznacza to zaszczyt kontynuowania wielkiego patriotycznego etosu, którym kierowali się bohaterowie walk o wolność i niepodległość Ojczyzny. Jest również nawiązaniem do doniosłych, różnorodnych zadań, jakie współcześnie wypełnia Państwa formacja na terytorium kraju. Pięknym symbolem tej więzi jest Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, przypadające 27 września – w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W przededniu tego święta, gdy przedstawiciele jednostek WOT gromadzą się na uroczystej zbiórce na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, składam wszystkim Państwu serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia. 

 

W tej podniosłej chwili oddaję hołd wszystkim kombatantom i weteranom – żołnierzom Armii Krajowej, działaczom Polskiego Państwa Podziemnego. Służba w tych unikatowych 
w skali świata strukturach, bo podczas II wojny światowej w żadnym z okupowanych krajów nie było tak rozbudowanego ruchu oporu, sił zbrojnych i konspiracyjnych instytucji, 
na zawsze pozostaje wzorcem heroizmu. Serdecznie dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej za troskliwą opiekę nad weteranami.

 

Na ręce dowódców pięciu Brygad i Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz na ręce Pana gen. dyw. Wiesława Kukuły, odpowiedzialnego za cały ten rodzaj sił zbrojnych, 
składam podziękowania za wysiłek wkładany przez „terytorialsów” w realizowanie powierzonych im zadań. Jestem dumny, że ten najmłodszy stażem segment polskiej armii tak profesjonalnie wywiązuje się z zobowiązań i nadziei, które w nim pokładamy. W ciągu kilku lat swego istnienia Wojska Obrony Terytorialnej stały się integralną częścią Wojska Polskiego, istotnie uzupełniającą działalność formacji operacyjnych. Cieszę się, że środowisko WOT skupia i integruje zaangażowanych propaństwowo obywateli, dla których obronna siła Rzeczypospolitej oraz dbałość o bezpieczeństwo Ojczyzny są bardzo ważne. Motto Państwa służby brzmi: „zawsze gotowi, zawsze blisko”. Przypomina ono, że podstawową misją żołnierzy WOT jest troska o bezpieczeństwo regionu, w którym mieszkają. To jeszcze bardziej wzmaga Państwa pozytywną motywację i prowadzi do uzyskania znakomitych efektów. Jestem pełen uznania, że Państwa formacja świetnie sprawdza się w trudnym czasie, jaki obecnie przeżywamy. Składam podziękowanie żołnierzom WOT za zaangażowanie w walkę z pandemią oraz za pomoc w zapobieganiu i usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych. 

 

Ze szczególnymi pozdrowieniami zwracam się do dowódców oraz ich podwładnych z sześciu jednostek WOT, które otrzymały dziś sztandary wojskowe – Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Mazowieckiej, Pomorskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Dolnośląskiej Brygady WOT. Gratuluję Państwu tego zaszczytnego wyróżnienia. Te znaki Państwa tożsamości są jednocześnie symbolami najchlubniejszych tradycji oręża polskiego. Dlatego dzień otrzymania sztandaru powinien zapisać się w pamięci każdego żołnierza jako jeden z najważniejszych w służbie, powinien wiązać go z etosem jednostki, jej historią i osiągnięciami. Jestem przekonany, że dla Brygad i Centrum Szkolenia WOT wręczone dziś sztandary będą powodem do wielkiej dumy i zobowiązaniem do wytężonej, ofiarnej służby. Raz jeszcze składam gratulacje z okazji Państwa Święta i serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich „terytorialsów”.

 

 

 

Andrzej Duda 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.