Niedziela, 25 października 2020

List Prezydenta do uczestników VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady

Uczestnicy i Organizatorzy

VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” 

z USA i Kanady – ONLINE 2020

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodacy!

 

Cieszę się, że pokonując trudności związane z pandemią zechcieli Państwo spotkać się dzisiaj – choćby za pośrednictwem łączy internetowych. Regularna, otwarta wymiana myśli i podtrzymywanie osobistych kontaktów to sprawy kluczowe dla każdego środowiska aktywnego w sferze społecznej i politycznej. Widać to również na przykładzie fenomenu Klubów „Gazety Polskiej” w kraju i na obczyźnie. Chcą i potrafią Państwo mówić o najważniejszych sprawach naszej narodowej wspólnoty, o wyzwaniach stojących przed Polską, o tym, co to znaczy być dzisiaj polskim patriotą. Angażują się też Państwo w konkretne działania służące realizacji Państwa oczekiwań, inicjatyw i projektów. Serdecznie za to dziękuję – tym bardziej, że są to przekonania i oceny bardzo mi bliskie.

 

W roku 2020, dla naszej Ojczyzny niezwykle ważnym i trudnym, pragnę szczególnie podziękować za Państwa wysiłki na rzecz utrzymania stabilnego kursu Polski ku dalszym dobrym zmianom, ku pełnej realizacji wielkiego potencjału drzemiącego w naszym państwie i narodzie, w łączących nas więzach wspólnej mowy, tradycji, historii, kultury i doświadczeń – a także potencjału, jakim dysponuje rozsiana po całym świecie Polonia. Mimo znacznego oddalenia, również Polacy żyjący w Ameryce Północnej oddali Polsce wiele cennych przysług, zapisanych się w naszej historii złotymi zgłoskami. Wystarczy wspomnieć czyn zbrojny amerykańskich i kanadyjskich ochotników w Błękitnej Armii Generała Hallera, pomoc rodakom uwięzionym za żelazną kurtyną lub emigrującym za chlebem i wolnością oraz skuteczny lobbing na rzecz wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzili Państwo coraz bardziej stanowczą i coraz lepiej skoordynowaną obronę dobrego imienia Rzeczypospolitej oraz prawdy o polskiej historii – a także inne działania na rzecz wzmocnienia naszych transatlantyckich więzów przyjaźni i współpracy. Rodakom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnę podziękować za to, że przyczynili się do wzmocnienia sił NATO w Polsce o rosnący kontyngent wojsk USA oraz zabiegali o włączenie naszego kraju do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego – szczególnie ważnego dla licznych Polaków odwiedzających swoich krewnych oraz dla tych, którzy pragną rozwijać swoją karierę zawodową w oparciu o kontakty nawiązane po drugiej stronie Atlantyku.

 

Drodzy Państwo, bardzo to wszystko doceniam, dziękuję za Państwa zaangażowanie i proszę o jeszcze! Znajdujemy się w ważnym momencie naszej historii, pod wieloma względami przełomowym. Również od Państwa determinacji zależy to, czy wielka szansa, którą Polska otrzymała od Opatrzności na przełomie XX i XXI wieku, zostanie dobrze wykorzystana. Nie tylko jako Polacy, ale też jako obywatele swoich państw osiedlenia mogą Państwo istotnie przyczynić się do realizacji wizji, o której mówiłem wielokrotnie, szczególnie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Mam na myśli świat, w którym tak bliskie Polakom ideały wolności, solidarności i sprawiedliwości nie są tylko pustymi hasłami. W którym także Rzeczpospolita, Kanada i Stany Zjednoczone owocnie współpracują, cieszą się pokojem, bezpieczeństwem, niezależnością, dobrą sławą i równymi szansami rozwoju. 

 

Ufam, że tak jak dotąd – nie zabraknie Państwu zapału i determinacji do urzeczywistniania tej wizji. Raz jeszcze dziękuję za dawany piękny przykład społecznej i patriotycznej aktywności. Życząc interesujących i inspirujących obrad, najserdeczniej Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.