Niedziela, 11 sierpnia 2019

List na uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD

Warszawa, 11 sierpnia 2019 roku

 

 

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD

przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Osiemdziesiąt dwa lata temu rozpoczął się największy przed drugą wojną światową sowiecki ludobójczy akt państwowego terroru, znany jako „operacja polska”. Ponad sto jedenaście tysięcy naszych rodaków poniosło śmierć tylko za to, że byli Polakami. Niemal trzydzieści tysięcy skazano na zesłanie do łagrów. Represje dotknęły bezpośrednio co czwartego Polaka mieszkającego w Związku Radzieckim, a jedna piąta zginęła w ich wyniku. Bykownia, Kuropaty, Winnica to tylko niektóre, najbardziej znane miejscowości, gdzie znajdują się masowe groby naszych rodaków, ofiar „wielkiego terroru”. Dziś oddajemy im cześć i przywracamy pamięć. Jest to nasz obowiązek wobec tych, którzy ponieśli śmierć, bo mówili po polsku i nosili polskie nazwiska. Jest to świadectwo naszego patriotyzmu.

 

W przededniu osiemdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej nie wolno nam zapominać o tej zbrodni, która poprzedziła liczne niemieckie i sowieckie zbrodnie wojenne. Celem „operacji polskiej” było unicestwienie narodu, który kilkanaście lat wcześniej, w roku 1920, zatrzymał pochód bolszewików ku Europie. W moskiewskich archiwach spoczywają akta tego ludobójstwa sporządzone przez samych sprawców. Prawda o „operacji polskiej” jest druzgocąca. Decyzje zapadły na najwyższych szczeblach władzy, a w ich wykonaniu brali udział liczni funkcjonariusze, władze lokalne, działacze partyjni i zwykli denuncjatorzy. Polskość postrzegano bowiem jako jedno z zagrożeń dla ekspansji sowieckiego komunizmu.

 

Dzisiaj upominamy się o naszych rodaków, którzy zostali zamordowani w kraju, którego byli obywatelami. W kraju, w którym próbowano stworzyć naród za pomocą inżynierii społecznej i bezwzględnej machiny terroru, a każdego, kto nie chciał się im poddać, kto był przywiązany do swoich korzeni i swojej tradycji, eliminowano. My, Polacy, dobrze wiemy, czym jest naród. To wspólnota, którą buduje się przez stulecia, której fundamentem są historyczne doświadczenia i wielka sztafeta pokoleń, a filarami solidarność i szacunek dla każdego człowieka.

 

Dziś, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, w rocznicę ludobójstwa dokonanego na naszych rodakach, przypominamy o nim ku przestrodze. Oby nigdy więcej nie powtórzyła się podobna zbrodnia. Oby na całym świecie szanowano godność wszystkich, bez względu na przynależność etniczną czy narodową. Takie jest nasze przesłanie w dniu, gdy składamy hołd Polakom, którzy padli ofiarą „wielkiego terroru”. Cześć ich pamięci!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP, podczas uroczystości przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.