Menu rozwijane

Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z Państwa mógł podjąć taką świadomą decyzję – mówi Andrzej Duda, zapraszając do udziału w Prezydenckim Panelu Ekspertów.
– Jedną rzecz chcę podkreślić: jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił Andrzej Duda po konsultacjach z Prezydentem USA i przywódcami europejskimi.
Andrzej Duda w liście: Łączę się serdecznymi myślami z wszystkimi zgromadzonymi na dzisiejszej uroczystości.
Para Prezydencka: Z całego serca życzymy zdrowia, satysfakcji z życiowych dokonań, a przede wszystkim wiele codziennej radości i serdeczności w rodzinnym gronie.
Prezydent RP Andrzej Duda: Cieszę się, że zabytkowy pałac Krasińskich doczekał się z dawna potrzebnej rewitalizacji i rearanżacji wnętrz.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ogromne znaczenie dla budowania prestiżu państwa mają wyniki sportowe, występy reprezentantów, z których zawsze najważniejsze są te dziejące się na igrzyskach olimpijskich – mówił Prezydent.
Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, bo to jest właśnie także niesienie pokoju – jego bardzo, bardzo ważny element – podkreślał Andrzej Duda.
– Jesteśmy tu dzisiaj z dziećmi, z młodzieżą, jesteśmy tutaj dla nich – mówił Prezydent.
Ruch „Wolność i Pokój” był ważnym głosem, który przyczynił się do upadku komunizmu. Impulsem dla jego utworzenia był gest solidarności - napisał Prezydent.
W szczególnym dniu urodzin pragnę złożyć Pani najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy głębokiego uznania dla Pani dotychczasowej działalności artystycznej i pracy dla dobra polskiej kultury – napisał Prezydent.
Prezydent: Serdecznie pozdrawiam uczestniczących w uroczystych promocjach akademickich w 625. rocznicę erygowania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Prezydent: Dziękuję za te wszystkie wspaniałe emocje, które przeżywamy dzięki Państwa wysiłkom i które umacniają naszą biało–czerwoną wspólnotę.
Tym, co dobre, warto się dzielić – przypomina Para Prezydencka w nagraniu skierowanym do uczestników tegorocznego Orszaku Trzech Króli.
Para Prezydencka: Niech przy wigilijnej wieczerzy wszystkie serca ogrzewa ciepło miłości.
Pana twórczość jest niezwykle ważnym wkładem w rozwój polskiej kultury, ale także źródłem głębokich osobistych przeżyć dla wszystkich, którzy się z nią zetknęli – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Andrzej Duda: Pamiętajmy, że to, co nas, Polaków, łączy, jest trwalsze niż to, co nas dzieli.