Menu rozwijane

Liczna rodzina to wielki dar i radość, ale zarazem olbrzymie wyzwanie. Wymaga częstego wybierania – pomiędzy różnymi formami dobra – tego, co ważniejsze dla bliskich i co najlepiej służy wspólnocie domowej.
Chcemy doprowadzić do tego, że polska armia będzie na tyle silna, że nikomu nie będzie opłacało się nas zaatakować. Jeżeli do tego dodamy wsparcie sojusznicze wynikające z naszego członkostwa w NATO, możemy być pewni swojego bezpieczeństwa.
Prezydent RP: Są postaci, które uosabiają historię. Taką właśnie, prawdziwie legendarną postacią był śp. płk Mieczysław Stachiewicz.
Prezydent: Dzięki Państwa pracy troska o stan środowiska przybiera konkretny, namacalny wymiar, a wspieranie projektów służących ochronie środowiska wzmacnia świadomość, że inwestowanie w proekologiczne rozwiązania po prostu się opłaca, że to najlepszy sposób na ożywienie gospodarcze, na tworzenie nowych miejsc pracy, na rozwój nowoczesnego państwa.
Prezydent RP Andrzej Duda: Pragnę złożyć wyrazy uznania dla znakomitego dorobku Państwa ofiarnej służby i pracy. List odczytał minister Paweł Szrot.
Prezydent: Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej działają w specyficznych warunkach. Na co dzień niewidoczni dla zwykłych obywateli, pełnią Państwo jedną z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych ról, stawiając czoła wyzwaniom, które wymagają niezwykłej dyscypliny oraz profesjonalizmu.
Prezydent: Jest naszą powinnością strzec prawdy i pamięci o losie milionów bezbronnych ofiar. Dlatego państwo polskie dokłada wszelkich starań, aby zachować dla przyszłych generacji to, co udało się ocalić z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Oświęcimiu.
Wczorajszy dzień był bardzo dobry. Zostały podjęte ważne decyzje, przede wszystkim zielone światło dla wejścia Finlandii i Szwecji do NATO. – To jest duże wzmocnienie NATO, zwłaszcza korzystne dla nas, naszej części Europy – podkreślał Prezydent.
– Szczyt w Madrycie jest sukcesem całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – ocenił Andrzej Duda. Podkreślił, że stałe dowództwo V Korpusu Armii USA w Polsce wzmocni nasze bezpieczeństwo; decyzję o rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję uznał za historyczną.
Jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem Sojuszu to, że wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę w tak zdecydowany sposób państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego stanęły razem solidarnie i razem działają.
Przyjęta przez Szefów Państw i Rządów Sojuszu uczestniczących w sesji Rady Północnoatlantyckiej w Madrycie w dniu 29 czerwca 2022 r.
W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem; jest czas najwyższy, by całkowicie zmienić to podejście. Dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw NATO, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance - powiedział Prezydent.
Prezydent: Poznański Czerwiec 1956 roku na zawsze zapisał się w naszej historii jako świt nadziei po mrokach stalinowskiej nocy, jako przełomowy krok narodu na drodze do wolnej Polski.
Prezydent RP: Trudno nam było przyjąć z Agatą tę decyzję, że chcesz dokonać zmiany, ale nigdy nie mieliśmy cienia wątpliwości, że jest ona całkowicie do nas zrozumiała.
Prezydent RP: Zapisał się w historii jako jeden ze szczególnie zasłużonych i najdłużej żyjących wybawców Żydów z rąk hitlerowskich zbrodniarzy.
Wbrew totalitarnemu terrorowi Solidarność Walcząca napełniała rodaków odwagą i wiarą w zwycięstwo i wyzwolenie – napisał Prezydent Andrzej Duda.