Menu rozwijane

12 sierpnia 2022

Dnia 10 sierpnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych;
  • Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
  • Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji;
  • Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
  • Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.