Menu rozwijane

17 września 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 września 2022 r. wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, niżej wymienionych sędziów Sądu Najwyższego:

 1. Tomasz Demendecki
 2. Marek Zbigniew Dobrowolski
 3. Paweł Jan Grzegorczyk
 4. Zbigniew Korzeniowski
 5. Wiesław Stanisław Kozielewicz
 6. Marek Marian Motuk
 7. Marek Marian Siwek
 8. Barbara Skoczkowska
 9. Krzysztof Mirosław Staryk
 10. Maria Agnieszka Szczepaniec
 11. Paweł Wojciechowski.