Menu rozwijane

05 stycznia 2022

W dniu 4 stycznia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
  • Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy;
  • Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.