Menu rozwijane

22 czerwca 2022

Dnia 21 czerwca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej;
  2. Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.