Styczeń 2018 r.

Na wniosek Pani Lidii Dudkiewicz, Redaktor Naczelnej Katolickiego Tygodnika „Niedziela”

Konkurs „Na 100-lecie niepodległości – modlitwa za Ojczyznę”

grudzień 2017 roku – czerwiec 2018 roku, Częstochowa 


Na wniosek Pani Haliny Węgrzyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos niezłomnym, nieobecnym na lekcjach historii

styczeń – maj 2018 roku, Nowy Sącz     


Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”
styczeń – listopad 2018 roku      


Na wniosek Pani Beaty Orzech – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu

Projekt edukacyjno-naukowy „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”
styczeń – listopad 2018 roku, Elbląg


Na wniosek Pani Anny Frąckowiak-Kułdosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
Projekt „Dziesięć kroków do Niepodległej” 
styczeń – listopad 2018 roku, Gardno – Gryfino – Wełtyń


Na wniosek Pana Daniela Cichego – Dyrektora – Redaktora Naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Projekt „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”
styczeń – grudzień 2018 roku, Kraków


Na wniosek Pani Dominiki Arendt-Wittchen, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
I etap realizacji kilkuletniego projektu „Ocalamy”
styczeń – grudzień 2018 roku, województwo dolnośląskie


Na wniosek Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wystawa ogólnopolska „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”
styczeń – grudzień 2018 roku


Na wniosek Pana Piotra Olszówki z Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych
„Linking Foundation” w Tarnowie oraz Pana Piotra Dziży z Festiwalu Niepodległości Projekt „Pierwsi Niepodlegli” 
styczeń – grudzień 2018 rok


Na wniosek Pani Małgorzaty Sinicy – Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego
styczeń – grudzień 2018 roku


Na wniosek Pana Mariusza Filipiuka – Starosty Bialskiego
Obchody Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim
styczeń 2018 roku (inauguracja), Powiat Bialski


Na wniosek Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Konkurs tematyczny „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych” 
8 stycznia 2018 roku (rozpoczęcie konkursu, etap szkolny)


Na wniosek Pana Tomasza Frischmanna – Burmistrza Miasta Oławy
Oławskie obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
12 stycznia 2018 roku, Oława (inauguracja obchodów)


Na wniosek Pana Daniela Wosia – Komendanta Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku Suchedniów – Bodzentyn
Obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
oraz

  • XXV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku Suchedniów – Bodzentyn (organizator – Pan Daniel Woś, Związek Strzelecki „Strzelec” w Suchedniowie)
  • XII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec – Wąchock (organizator – Pan Roman Burek, Związek Strzelecki w Radomiu)

19-28 stycznia 2018 roku, Szydłowiec, Suchedniów, Wzdół Rządowy, Bodzentyn, Kierz Niedźwiedzi, Wąchock, Mostki


Na wniosek Pani Teresy Hałas – Przewodniczącej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Pana Wojciecha Włodarczyka – Przewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Obchody 144. rocznicy Urodzin Wincentego Witosa

21 stycznia 2018 roku, Wierzchosławice


Na wniosek Pana Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego
Obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
21 i 31 stycznia 2018 roku, Augustów


Na wniosek Pana Profesora Tomasza Przemysława Śleszyńskiego – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz Pana Profesora Marka Degórskiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Rok Polskiej Geografii 2018
Inauguracja 27 stycznia 2018 roku, Warszawa


Na wniosek Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ziemi Pułtuskiej Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP na Ziemi Pułtuskiej
28 stycznia 2018 roku, Pułtusk (inauguracja, obchody do listopada 2018 roku)


Na wniosek Pana Karola Wołka – Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – VII edycja
31 stycznia 2018 roku – etap szkolny, Finał – 16 kwietnia 2018 roku, Lublin


Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości” 
styczeń 2018 roku – lipiec 2020 roku


Na wniosek Pana Marka Mutora – Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu działającego w imieniu Sieci Ziem Zachodnich i Północnych
Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”  (otwarcie – Wrocław, 6 listopada 2017 roku,
do 31 grudnia 2017 roku) 12 stycznia 2018 roku, Szczecin (do 25 lutego 2018 roku), następnie: Opole (4-25 marca 2018 roku), Warszawa, Zielona Góra
(23 maja – 20 czerwca 2018 roku), Olsztyn (10-22 sierpnia 2018 roku), Warszawa (10-26 września 2018 roku),
Poznań (11-26 października 2018 roku)


 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.