Menu rozwijane

Jak ożywić Przedsiębiorczość w Polsce

„Śniadania w Belwederze” to projekt zainicjowany przez Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Podczas cyklicznych spotkań odbywać się będzie dyskusja na temat sposobów ożywienia przedsiębiorczości w Polsce. Jednym z najważniejszych wyzwań jest sprostanie zmianom zachodzącym na rynku pracy, dlatego też temu zagadnieniu poświęcone będzie pierwsze Śniadanie, 9 lipca 2019 roku.

PIERWSZE ŚNIADANIE>>
DRUGIE ŚNIADANIE>>