Menu rozwijane

Dr hab. Julita Wasilczuk, prof. Politechniki Gdańskiej. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego.

W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii).

Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2006 roku kierownik Zakładu Przedsiębiorczości, w ramach Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Współzałożycielka Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, a od 2013 roku jej kierownik.

Od 2009 roku profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej. W latach 2010–2012 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

Od 2011 roku ekspert programowy i ekspert do spraw jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Ekspert dydaktyczny i naukowy w projektach krajowych dotyczących m.in. uznawalności kształcenia,  wsparcia MSP oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.

Przewodnicząca rady naukowej międzynarodowej konferencji ENTIME organizowanej na Wydziale Zarządzania. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: USASBE (w latach 2007–2008), od 2015 roku: European Council of Small Business i International Council of Small Business, gdzie pełni funkcję wiceprezydenta na Polskę.

Członek redakcji naukowych czasopism krajowych i zagranicznych oraz rad i komitetów naukowych konferencji. Członek i założyciel Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Naukowej.

Przez trzy kadencje członek zarządu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej na Pomorzu.