Menu rozwijane

Menadżerka z bogatym doświadczeniem w sektorach publicznym i prywatnym, członkini rad nadzorczych spółek giełdowych.

W okresie transformacji, pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zaangażowana była w budowę rynku kapitałowego i wprowadzanie nowoczesnych standardów giełdowych i inwestycyjnych. Zdobyte doświadczenie wykorzystała jako konsultantka Banku Światowego na rzecz tworzenia regulacji giełdowych w Rosji i w Ukrainie. W latach 2006–2011 stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG).

W latach 2011–2013 pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ odpowiadając za dyplomację ekonomiczną i promocję Polski w świecie.

W biznesie m.in. stała na czele GE w regionie Polski i Krajów Bałtyckich, pełniła też funkcję Prezesa PZL Świdnik – producenta śmigłowców, należącego do globalnego koncernu Leonardo. W branży finansowej od lat zasiada w radach nadzorczych, wcześniej m.in. w Banku BPH, czy HSBC Bank Polska, a obecnie w Banku Millennium oraz KRUK SA; jest także przewodniczącą rady nadzorczej SEG.

Studiowała Finanse i Statystykę na SGPiS (ob. SGH). Ukończyła prestiżowy INSEAD zdobywając tytuł MBA, a wcześniej Calgary University (MBA).

Promotorka zasad ładu korporacyjnego, ochrony klimatu, poszanowania różnorodności w miejscu pracy; od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu wsparcie i pomoc kobietom w rozwoju ich kariery zawodowej.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.