Menu rozwijane

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. Prezes zarządu PZU S.A.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego.

Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W przeszłości pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., TFI PZU S.A. oraz PTE PZU S.A. Dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno–Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A., przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Anwil S.A. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej PIU oraz członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także artykułów popularyzatorskich.