Menu rozwijane

Dr Andrzej Arendarski. Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geologii.

W latach 2008–2016 obejmował stanowisko wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo–Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

W latach 2002–2003 jako prezes Tel–Energo S.A. oraz NOM sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 roku został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1989–1993 był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał w strukturach demokratycznej opozycji (niezależne struktury oświatowe i wydawnicze; współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą).

Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu.