Menu rozwijane

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP ogłosiła laureatów II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
Przedstawiamy skład Kapituły Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce została rozstrzygnięta.