Menu rozwijane

Głównym tematem wrześniowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP było omówienie aktualnego planu pracy oraz zaplanowanych przez Radę aktywności.
W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczysta Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy listy gratulacyjne dla laureatów oraz ich opiekunów merytorycznych wręczył Minister Piotr Ćwik.
Podczas posiedzenia w Pałacu Prezydenckim Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP podsumowała dotychczasową, ponad trzyletnią działalność.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP zostało poświęcone aktualnej sytuacji gospodarczej Polski.
Głównym tematem piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP była współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył minister Adam Kwiatkowski.
Kontynuacja dyskusji w sprawie nowego przedmiotu szkolnego – biznes i zarządzanie była tematem piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.
Zasadniczą kwestią, która została przedyskutowana podczas piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP były zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w systemie podatkowym. Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.
Podczas kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP zapoczątkowano konsultacje ws. nowego przedmiotu szkolnego – biznes i zarządzanie.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP kontynuowała ubiegłotygodniową dyskusję na temat Polskiego Ładu. Głównym gościem posiedzenia w trybie wideokonferencji był wiceminister finansów Jan Sarnowski.
Podczas posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP omówiono aktualną sytuację polskich przedsiębiorstw, w tym związaną z wprowadzeniem Polskiego Ładu.
Kolejne wideoposiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP było poświęcone analizie sytuacji gospodarczej w Polsce.
Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz jego przewidywane zmiany były głównym tematem kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w formie wideokonferencji.
Podczas wideoposiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP podjęto temat zmian podatkowych w Polskim Ładzie oraz głównych domen działań, które przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP obradowała podczas kolejnej wideokonferencji. Gościem spotkania był Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu bieżącej aktywności Rady oraz planom na przyszłość.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcone było analizie wniosków z dyskusji dotyczącej promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy.