Menu rozwijane

21_sma_4168.jpg [371.73 KB]
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Honorowym Protektoratem następujące organizacje harcerskie w Polsce i poza granicami kraju:

 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Stowarzyszenie Harcerskie,
 • Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie,
 • Harcerstwo Polskie na Ukrainie,
 • Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi,
 • Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej,
 • Royal Rangers Polska,
 • Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,
 • Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego.
Harcerska watra przed Pałacem Prezydenckim w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2021
Harcerska watra przed Pałacem Prezydenckim w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2021
Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami organizacji, w tym harcerskich, biorących udział w walce z COVID–19, styczeń 2021
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016
03_andrzej_duda_dzien_mysli_braterskiej_20210222_gja_6577_.jpg
04_andrzej_duda_dzien_mysli_braterskiej_20210222_gja_6609_.jpg
05_gja_1096.jpg
19__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9258.jpg
23__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9286.jpg
30__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_smb_7337.jpg
33__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9453.jpg
36__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9519.jpg
07_smb_0938.jpg
09_sma_3928.jpg
13_smb_1097.jpg
14_smb_1113.jpg
17_sma_4107.jpg
21_sma_4168.jpg
01_jsz_2019.jpg
09_js__0385.jpg
06_js__0355.jpg
13_js__0556.jpg
15_jsz_2106.jpg
03_ks2_3116.jpg
07_ks2_3252.jpg
15_ks3_3532.jpg
16_ks3_3640.jpg
08gjb_2069.jpg
22_ks3_3751.jpg
23_ks3_3760.jpg
28_ks2_3911.jpg
29_ks2_3928.jpg
04gjb_1997.jpg
05gja_8435.jpg
16gjb_2607.jpg
18gjb_2501.jpg
24gjb_2716.jpg
06_js__0192.jpg
08_js__0233.jpg
04_js__0124.jpg
13_js__0406.jpg
23_js__0665.jpg
24_js__0693.jpg
29_js__0898.jpg
01_anhr5907.jpg
03_anhr5931.jpg
04_anhr6092.jpg
05_anhr6156.jpg
06_anhr6169.jpg
07_anhr6271.jpg
09_anhr6394.jpg
11_anhr6438.jpg
15_hran6267.jpg
ah__0068.jpg
ah__0126.jpg
ah__0141.jpg
ah__0173.jpg


Informacja dla organizacji harcerskich ubiegających się o Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Organizacje harcerskie nie otrzymują odrębnych honorowych patronatów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami. Wszelkie inicjatywy realizowane przez organizacje harcerskie mogą odbywać się w ramach honorowego protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem posługiwania się informacją o organizacji projektu pod honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie każdorazowo pisemnej akceptacji kierownictwa właściwej organizacji harcerskiej.

W przypadku uzyskania ww. akceptacji organizator projektu może posługiwać się informacją o honorowym protektoracie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drukach i materiałach informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem, a także wykorzystywać specjalny proporzec, który stanowi oznakę objęcia honorowym protektoratem przez Prezydenta Andrzeja Dudę (do pobrania).

ah__0141.jpg [245.72 KB]
Andrzej Duda na obozie harcerskim „Chomiąża Szlachecka 2016”, fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Po zakończeniu wydarzenia organizator jest zobowiązany przekazać do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drogą elektroniczną na adres: [email protected] relację z przebiegu przedsięwzięcia (do 900 znaków), która może być opublikowana na stronie www.prezydent.pl. Dodatkowo do ww. informacji należy dołączyć kopię zgody kierownictwa właściwej organizacji harcerskiej na organizację wydarzenia w ramach honorowego protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Protektorat nad harcerstwem jako pierwszy objął Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski w roku 1920. Protektorami harcerstwa byli prezydenci II Rzeczypospolitej – Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, a następnie depozytariuszami tego szlachetnego zwyczaju stali się prezydenci Polski na wychodźstwie.

Zwyczaj ten odrodził się w wolnej Polsce po 1989 roku, gdy prezydenci Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski obejmowali protektoratem Związek Harcerstwa Polskiego. Śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku objął protektoratem pięć organizacji harcerskich: Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, a następnie w 2012 roku cały ruch harcerski protektoratem objął prezydent Bronisław Komorowski.

Zgodnie z tradycją i zwyczajem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 21 lutego 2016 roku Honorowy Protektorat nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju objął również prezydent Andrzej Duda. [Zobacz relację]

Protektorat nad Organizacjami Harcerskimi - zdjęcie w treści wpisu nr 1