Honorowy Protektorat Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Honorowym Protektoratem następujące organizacje harcerskie:

 
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Stowarzyszenie Harcerskie,
 • Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie,
 • Harcerstwo Polskie na Ukrainie,
 • Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi,
 • Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej,
 • Royal Rangers Polska,
 • Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,
 • Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego.

Prezydent Andrzej Duda na ognisku z harcerzami na obozie harcerskim „Chomiąża Szlachecka 2016” (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

18 sierpnia 2016 roku prezydent Andrzej Duda odwiedził harcerzy na obozie harcerskim „Chomiąża Szlachecka 2016”. [Zobacz relację] 
 

Informacja dla organizacji harcerskich ubiegających się o Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Organizacje harcerskie nie otrzymują odrębnych honorowych patronatów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami. Wszelkie inicjatywy realizowane przez organizacje harcerskie mogą odbywać się w ramach honorowego protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warunkiem posługiwania się informacją o organizacji projektu pod honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie każdorazowo pisemnej akceptacji kierownictwa właściwej organizacji harcerskiej. W przypadku uzyskania ww. akceptacji organizator projektu może posługiwać się informacją o honorowym protektoracie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drukach i materiałach informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem, a także wykorzystywać specjalny proporzec, który stanowi oznakę objęcia honorowym protektoratem przez Prezydenta Andrzeja Dudę (do pobrania).

 

Po zakończeniu wydarzenia organizator jest zobowiązany przekazać do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drogą elektroniczną na adres: relację z przebiegu przedsięwzięcia (do 900 znaków), która może być opublikowana na stronie www.prezydent.pl. Dodatkowo do ww. informacji należy dołączyć kopię zgody kierownictwa właściwej organizacji harcerskiej na organizację wydarzenia w ramach honorowego protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Protektorat nad harcerstwem jako pierwszy objął Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski w roku 1920. Protektorami harcerstwa byli prezydenci II Rzeczypospolitej – Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, a następnie depozytariuszami tego szlachetnego zwyczaju stali się prezydenci Polski na wychodźstwie. Zwyczaj ten odrodził się w wolnej Polsce po 1989 roku, gdy prezydenci Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski obejmowali protektoratem Związek Harcerstwa Polskiego. Śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku objął protektoratem pięć organizacji harcerskich: Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, a następnie w 2012 roku cały ruch harcerski protektoratem objął prezydent Bronisław Komorowski.

 

Zgodnie z tradycją i zwyczajem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 21 lutego 2016 roku Honorowy Protektorat nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju objął również prezydent Andrzej Duda. [Zobacz relację]

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.