Menu rozwijane

27.12.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec dwóch osób.
03.12.2021
Prezydent RP rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent nie zastosował prawa łaski wobec dwóch osób.
22.11.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył jeden wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent nie zastosował prawa łaski wobec jednej osoby.
22.11.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył trzy wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent nie zastosował prawa łaski wobec 3 osób.
22.11.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent nie zastosował prawa łaski wobec 2 osób.
22.11.2021
Prezydent RP rozpatrzył jeden wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych w sprawie ułaskawienia. Prezydent nie zastosował prawa łaski wobec 1 osoby.
04.10.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył trzy wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent RP nie zastosował prawa łaski wobec trzech osób
07.08.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec trzech osób.
07.08.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec dwóch osób.
07.08.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec jednej osoby.
02.07.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec 2 osób.
02.07.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.
02.07.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.
09.06.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.
03.06.2021
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. nie zastosował prawa łaski wobec 3 osób.