Menu rozwijane

27.12.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec dwóch osób.
27.12.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 2 wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec dwóch osób.
27.12.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. odmówił zastosowania prawa łaski wobec 4 osób.
27.12.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. odmówił zastosowania prawa łaski wobec 3 osób.
27.12.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec 4 osób.
23.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 listopada 2019 r. odmówił zastosowania prawa łaski wobec trzech osób.
23.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 listopada 2019 r. odmówił zastosowania prawa łaski wobec trzech osób.
23.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 listopada 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec czterech osób.
23.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 listopada 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec 2 osób.
06.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.
06.11.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 4 wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent RP postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec 4 osób.
14.10.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 października 2019 r. zastosował prawo łaski wobec dwóch osób.
30.09.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.
20.09.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. nie zastosował prawa łaski wobec trzech osób.
20.09.2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.