Menu rozwijane

19_ks3_7339.jpg [389.55 KB]
Uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, marzec 2019

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy w rocznicę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Święto państwowe, przypadające 1 marca, zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

Żołnierze i działacze drugiej konspiracji, walczący o wolność narodu polskiego i suwerenność Rzeczypospolitej, byli bezwzględnie zwalczani przez władze komunistyczne przy użyciu regularnych oddziałów wojska, milicji i aparatu bezpieczeństwa, ściśle współdziałających ze stacjonującymi w kraju siłami sowieckiej Armii Czerwonej i NKWD. Terror i represje stosowano także wobec wspierającej podziemie antykomunistyczne ludności cywilnej.

09_js__6207.jpg [172.25 KB]
Piwnice przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, gdzie w okresie stalinowskim więziono, brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego

Mimo kilkakrotnie ogłaszanych amnestii ujawniający się żołnierze i działacze byli nadal prześladowani i skazywani na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Aż do roku 1989 szykany spotykały weteranów podziemia i ich rodziny, a prawda historyczna o Niezłomnych była fałszowana.

Dopiero wolna Polska przywróciła im dobre imię i cześć.

sit_9622.jpg [312.60 KB]
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa–Mokotów, marzec 2018