Menu rozwijane

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Akt prawny określający funkcjonowanie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000149101.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000919/U/D20170919Lj.pdf