Menu rozwijane

Uchwały Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

  • Uchwała z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz
  • Uchwała z dnia 26 października 2017 r. w  sprawie przyjęcia planu obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską na rok 2017. Pobierz
  • Uchwała z dnia 18 kwiatnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia planu obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską na rok 2018. Pobierz
  • Uchwała z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie kalendariów obchodów stulecia odzyskania i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską na rok 2018. Pobierz