Menu rozwijane

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

 • Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Wojciecha Koniecznego  - Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 • Rafała Trzaskowskiego – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentująca partie polityczne wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej PO .N IPL Zieloni;

przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych:

 • ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
 • ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
 • Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

 • Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
 • Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
 • Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
 • Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
 • Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
 • Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
 • Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
 • Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
 • Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
 • Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
 • Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
 • Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 • Adama Pomorskiego – Polski PEN Club,
 • Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
 • Andrzeja Rogoyskiego – Polskie Radio S.A.,
 • Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
 • Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Macieja Żylicza – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

przedstawicieli samorządu terytorialnego:

 • Rafała Dutkiewicza – Unia Metropolii Polskich,
 • Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
 • Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

przedstawicieli związków zawodowych:

 • Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
 • vacat – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
 • Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

przedstawicieli organizacji kombatanckich:

 • Leszka Żukowskiego – wskazanego przez Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdSKiOR;

przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone
dla Państwa Polskiego:

 • Mariolę Abkowicz – wskazaną przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 • Rafała Bartka – wskazanego przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
 • Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
 • Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
 • vacat – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
 • ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
 • Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
 • Jana Józefa Kasprzyka – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
 • Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
 • ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
 • Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
 • Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
 • Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
 • Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
 • Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
 • Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
 • Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
 • Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 • Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.