Menu rozwijane

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  w latach 2018–2022 są wydarzeniem o randze historycznej, jednoczącym wszystkich Polaków. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda pragnie, aby  ten doniosły jubileusz był świętem całej polskiej wspólnoty. Aby był ważnym i inspirującym przeżyciem dla wszystkich obywateli oraz by jak najwięcej osób i środowisk włączało się do współorganizowania tego narodowego święta.

Z taką właśnie intencją Prezydent Andrzej Duda  skierował projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która 7 kwietnia 2017 roku została uchwalona przez Sejm RP. Dla godnego upamiętnienia niepodległościowego czynu i nadania jak najbardziej wspólnotowego, powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom został również ustanowiony Patronat Narodowy Prezydenta RP nad przedsięwzięciami związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Do suwerenności, do własnego, odrodzonego państwa Polacy szli różnymi drogami. Na ten zbiorowy wysiłek pokoleń składają się zarówno ofiarne zmagania tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny z orężem w ręku, jak i tych, którzy nie szczędzili sił, by ocalić ideę niepodległości w polskich umysłach i sercach. Czcimy dziś bohaterów wojen obronnych i powstań, zbrojnej niepodległościowej konspiracji, walk o ukształtowanie granic odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także kustoszy niezależnej, dumnej polskości, twórców kultury, naukowców, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy poświęcili się pracy organicznej dla umocnienia podstaw narodowego bytu. Oddajemy hołd wszystkim, którzy pod różnymi politycznymi barwami i kierując się nieraz odmiennymi ideowymi przekonaniami, dążyli do wspólnego celu – do wybicia się na niepodległość, do zbudowania silnej, sprawiedliwej i zdolnej do rozwoju Rzeczypospolitej.

Patronat Narodowy Prezydenta RP może być przyznany wszelkim przedsięwzięciom, które służą upamiętnieniu oraz pielęgnowaniu niepodległościowych postaw, dokonań i aspiracji. Cennym efektem jubileuszowych obchodów jest wspólne odkrywanie przez nas historycznych nici, które przez stulecia łączyły niepodległościowe wysiłki Polaków – od konfederatów barskich, twórców Konstytucji 3 maja i uczestników insurekcji kościuszkowskiej aż po wielki ruch Solidarności. Prezydent Andrzej Duda szczególnie zachęca w tym kontekście do upamiętniania lokalnych, dotychczas mniej znanych całemu polskiemu społeczeństwu, zasłużonych postaci i znaczących wydarzeń. W swoim orędziu inaugurującym Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym 5 grudnia 2017 roku, Prezydent RP powiedział: „Historię naszego narodu i państwa współtworzyli także mieszkańcy setek polskich wsi i miasteczek oraz cisi bohaterowie naszych domowych – sąsiedzkich i rodzinnych – historii, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Choć kroniki o nich milczą, to także oni w pełni zasługują na obecność w pamięci swoich małych ojczyzn”.  Wielką wartością organizowanych przedsięwzięć jest także pobudzanie narodowej debaty nad tym, w jaki sposób historia uczy nas jak podejmować współczesne wyzwania oraz jak dzisiaj rozumieć i umacniać fundamenty niepodległości.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Uprzejmie informujemy, że Patronat Narodowy Prezydenta RP nie wyklucza możliwości jednoczesnego obejmowania patronatów honorowych nad organizowanymi przez Państwa uroczystościami przez inne osobistości lub instytucje.