Menu rozwijane

Prezydent RP obejmuje Patronat Honorowy nad wydarzeniami i przedsięwzięciami, które sprzyjają rozwojowi polskiego państwa, służą dobru wspólnemu, umacniają świadomość społeczną i narodową, wpisują się w polską rację stanu.

Kto może ubiegać się o Patronat Honorowy Prezydenta RP?

O Patronat Honorowy Prezydenta RP mogą się ubiegać osoby, organizacje i instytucje prowadzące działalność kulturalną, sportową, edukacyjną, naukową czy charytatywną, przyczyniające się do promocji postaw patriotycznych i obywatelskich.