Menu rozwijane

30 lipca 2022

Podczas uroczystych obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.

Może Cię zainteresować Spotkanie z Powstańcami Warszawskimi

Odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

 

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

Eugeniusz STASIECKI

pseudonimy: „Piotr”, „Poleski”, „Piotr Pomian”, szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów „Pasieki” zastępca naczelnika Szarych Szeregów,

poległ 16 sierpnia

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

Stanisław LEOPOLD

pseudonimy: „Rafał”, „Leon”, dowódca 1. kompanii w batalionie „Parasol”, członek Rady Programowej Szarych Szeregów, poległ 25 sierpnia

 

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

 

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Mieczysław BUCZKOWSKI

pseudonim „Buk”, młodszy lekarz w szpitalu przy ul. Krasińskiego 31

 

Stefania DEMBOWSKA

pseudonim „Stefa”, łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania,

 

Danuta DWORAKOWSKA–JĘDRZEJCZAK

pseudonim „Lena”, batalion „Gozdawa”, sanitariuszka, ranna w Powstaniu

 

Helena MAJKOWSKA

pseudonim „Ela”, łączniczka i sanitariuszka w Wojskowej Służbie Kobiet na Mokotowie

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Janina BURZA

pseudonim „Janka”, Zgrupowanie „Kryska”, batalion „Tur”

 

Janina JANKOWSKA

pseudonim „Jasia”, sanitariuszka, II Obwód AK „Żywiciel”,

 

Anna KUREK

pseudonim „Anka”, sanitariuszka w „Bakcylu” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego AK w Grupie „Północ”

 

Janina OSTROWSKA–KIN

Zgrupowanie „Róg”, sanitariuszka w Batalionie „Bończa”

 

Waldemar SIELICKI

pseudonim „Mały”, Zgrupowanie Stołpecko–Nalibockie. Pluton zwiadu konnego. Uczestnik walk o lotnisko bielańskie

 

Edward SZCZEPAŃSKI

pseudonim „Jantar”, Obwód „Obroża” Warszawskiego Okręgu AK, brał udział w zdobyciu koszar w Legionowie

 

Janusz WIŚNIOWSKI

pseudonim „Janusz”, Zgrupowanie „Paweł” – batalion „Antoni”

 

 

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

 

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Aleksandra SKOWROŃSKA

pseudonim „Lusia”, sanitariuszka, II batalion szturmowy „Odwet” (”Odwet II”)

 

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Izabella DZIABASZEWSKA

pseudonimy „Iza” i „Ilona”, służba pomocnicza w Pułku „Baszta”

 

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób głuchoniemych,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Tadeusz ADAMIEC

były dyrektor Instytutu Głuchoniemych imienia Jakuba Falkowskiego w Warszawie, strażnik pamięci o niesłyszących uczestnikach Powstania Warszawskiego

 

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Marek BURZYŃSKI

inicjator zorganizowania galerii obrazów o tematyce partyzanckiej, współpracownik środowiska „Grupy Kampinos”

 

Robert FALKOWSKI

inicjator wielu uroczystości organizowanych na terenie VII Obwodu AK „Obroża”

 

Grzegorz JASIŃSKI

wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, członek komitetu redakcyjnego edycji źródeł do Powstania Warszawskiego

 

Krystyna WOLSKA–LIPIEC

twórczyni Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego i Muzeum Historii Pielęgniarstwa, propagatorka historii pielęgniarek i sanitariuszek w Powstaniu Warszawskim

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Alicja ARCIMOWICZ–PIŁATOWICZ

wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego m.in. w Dziale Edukacyjnym, Dziale Promocji, Instytucie Stefana Starzyńskiego, Pokoju Kombatanta, Centrum Wolontariatu

 

Marcin BIEGAS

organizator rekonstrukcji historycznych Grupy Kampinos AK

 

Rafał BRODACKI

pracownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Agnieszka CUBAŁA

autorka publikacji o Powstaniu Warszawskim

 

Mirosław CZADO

przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Karolina DŁUSKA

koordynatorka wystaw plenerowych, wspierająca projekty edukacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego

pułkownik Leszek IWANIEC

dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, organizator uroczystości rocznicowych poświęconych m.in. Powstaniu Warszawskiemu

 

Jolanta LEŚKO–SZYMCZAKOWSKA

pracownik Działu Obsługi Ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego a następnie Centrum Wolontariatu i Pokoju Kombatanta

 

Dariusz ŁUCZYŃSKI

przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Maryla ŁUKASIŃSKA

twórczyni rekonstrukcji historycznych poświęconych pamięci „Grupy Kampinos”

 

starszy szeregowy Paulina MAKULEC–WALENDA

żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, organizator spotkań z Powstańcami

 

Urszula MARCINKOWSKA–WRÓBLEWSKA

wolontariuszka w Muzeum Powstania Warszawskiego współpracująca m.in. z  Działem Edukacyjnym, Działem Promocji, Instytutem Starzyńskiego, Działem Archiwum, Pokojem Kombatanta i Centrum Wolontariatu

 

Magdalena MILLER

starszy specjalista w Dziale Finansowym Muzeum Powstania Warszawskiego

 

kapral Marcin MRÓWKA

żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, koordynator ds. monitorowania stanu zdrowia i pomocy Powstańcom

 

Zygmunt SELIGA

twórca repliki radiostacji powstańczej „Błyskawica”, współpracownik Muzeum w zakresie oceny i wartości wystawienniczej pamiątek przekazanych do Muzeum

 

Renata SMOLARCZYK

wolontariuszka w Muzeum odpowiedzialna za wsparcie Powstańców, obsługę gości i uczestników obchodów, uczestnik projektu kwerend do Słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego

 

podporucznik Anna SZCZEPAŃSKA

żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zajmuje się opieką nad Powstańcami i organizacją spotkań

 

Hanna ŚWIDERSKA–KICIOR

organizatorka rocznic związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego, w tym uroczystości upamiętniających zdobycie PAST–y

 

Beata TRZCIŃSKA

wolontariuszka Muzeum, opiekuje się grobami Powstańców i cywilnych ofiar Powstania, prowadzi kwerendę do Słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego

 

Rafał UTRACKI

współautor ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego, autor części haseł na ekspozycji

 

Dariusz ZIELONKA

przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Jerzy ŻOCHOWSKI

organizator zlotów harcerskich w rocznicę Powstania Warszawskiego

 

za zasługi dla Niepodległej

 

MEDALEM STULECIA

ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Ryszard DWORAK

pseudonim „Szczwany Lis I, goniec, Harcerska Poczta Polowa, Zgrupowanie „Krybar”

 

Michał JASIŃSKI

pseudonim „Michaś”, łącznik V Obwodu, następnie Pomocniczej Okręgowej Składnicy Meldunkowej, Al. Jerozolimskie 17

 

ksiądz Bogdan KOŃCZAK

pseudonim „Kodan” goniec, II Obwód AK Żoliborz

 

Tadeusz KOWALSKI

pseudonim „Heniek” i „Barograf”, walczył w 7 pp AK Garłuch, aresztowany przez Gestapo, więzień Auschwitz

 

Stanisław LIPIŃSKI

pseudonim „Kadet”, Zgrupowanie „Kampinos”, ranny podczas walk o Lotnisko Bielańskie

 

Ludwika MENDELSKA

służby pomocnicze na Powiślu, Śródmieściu Południowym i Północnym

 

Czesława SIELSKA

pseudonim „Nina”, sanitariuszka i łączniczka oddziałów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, uczestniczka walk na Starym Mieście

 

Odznaczenia państwowe zostały wręczone podczas uroczystego spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Powstańcami Warszawskimi zorganizowanego w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.