Menu rozwijane

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w spotkaniu z okazji „Dnia Polskiego” Pekin 2022.
Minister Wojciech Kolarski – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – wręczył odznaczenia państwowe działaczom opozycji demokratycznej związanym z ruchem Wolność i Pokój.
Działacz opozycji antykomunistycznej został uhonorowany w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.
Za wybitne zasługi w propagowaniu idei harcerstwa, za osiągnięcia w pracy społecznej uhonorowany został pośmiertnie Marek Kudasiewicz.
Prezydent uhonorował pośmiertnie Emila Broniarka za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej kraju, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski.
Podczas uroczystości na Zamku Królewskim minister Piotr Ćwik wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia wyróżnionym pracownikom obiektu.
Za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej na rzecz środowisk akademickich i ludzi pracy uhonorowano pośmiertnie abp. Stanisława Nowaka. Order przekazał minister Piotr Ćwik.
Za wybitne zasługi dla polskiej sztuki filmowej, za krzewienie polskości poprzez wybitną twórczość artystyczną pośmiertnie uhonorowano Sylwestra Chęcińskiego. Order przekazał doradca Tadeusz Deszkiewicz.
Prezydent Andrzej Duda odznaczył siostrę Krystynę Zawadzką Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, która od 31 lat prowadzi hospicjum w miejscowości Bhannes w Libanie.
Barbara Brodowska–Mączka – Dyrektor Generalny w KPRP wręczyła, podczas uroczystości z okazji 25–lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz 30–lecia uruchomienia programu leczenia głuchoty w Polsce, odznaczenia państwowe.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej, represjonowanym w stanie wojennym, związanym z dawną Hutą Warszawa.
W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Prezydent wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ „S”, uczestnikom opozycji demokratycznej w PRL oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski.
Podczas konferencji z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Minister Andrzej Dera wręczył, w imieniu Prezydenta RP, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Kasy.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wyróżniono osoby zaangażowane w niesienie pomocy i rozwój sportu.
Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w uroczystej akademii z okazji Dnia Świętej Barbary, w trakcie której wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju polskiej energetyki.
Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie śp. Agnieszce Mikołajczyk.