Menu rozwijane

Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych wręczyła, nadane przez Prezydenta, odznaczenia osobom zasłużonym w pracy na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystości w Belwederze Minister odczytała też list Prezydenta do uczestników uroczystości.
Prezydent RP Andrzej Duda odwołał Adama Kwiatkowskiego ze stanowiska Sekretarza Stanu w KPRP. Prezydent RP powołał Adama Kwiatkowskiego na Doradcę Społecznego Prezydenta RP.
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie z okazji 40–lecia powstania Solidarności Walczącej wręczono odznaczenie zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski księdzu Andrzejowi Szczotce. Order wręczył Minister Piotr Ćwik.
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wręczył ks. Janowi Przybockiemu Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.
Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy Minister Andrzej Dera wręczył, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ordery i odznaczenia zasłużonym przedsiębiorcom.
Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za działalność na rzecz promowania polskiego narciarstwa na arenie międzynarodowej Prezydent Andrzej Duda odznaczył Apoloniusza Tajnera.
Minister Jakub Kumoch wręczył w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej JE Martinowi Rogerowi – Ambasadorowi Estonii, kończącemu misję dyplomatyczną w Polsce.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ordery osobom zasłużonym w akcji ewakuacyjnej obywateli RP i cudzoziemców, która miała miejsce w sierpniu 2021 roku w ramach sojuszniczej operacji NATO w Afganistanie.
Minister Andrzej Dera, w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, wręczył order i odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.
W Polskim Kontyngencie Wojskowym w Ādaži na Łotwie Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia zasłużonym żołnierzom.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom ratującym ludzkie życie i mienie.
Minister Wojciech Kolarski wręczył nadane przez Prezydenta RP Medale Virtus et Fraternitas osobom zasłużonym w niesieniu pomocy oraz pielęgnowaniu pamięci o polskich ofiarach systemów totalitarnych XX wieku.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Andrijowi Deszczycy – Ambasadorowi Ukrainy, kończącemu misję dyplomatyczną w Polsce.
Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz wręczył, nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę ordery obywatelom Republiki Czeskiej zasłużonym w działalności na rzecz opozycji demokratycznej w Europie Środkowo–Wschodniej.
Minister Andrzej Dera, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył Medale Złote za Długoletnią Służbę nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.