Menu rozwijane

15 sierpnia 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda z okazji Święta Wojska Polskiego wręczył awanse generalskie jedenastu oficerom Wojska Polskiego. Wręczył także odznaczenia państwowe.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopnie generalskie mianowani zostali:

na stopień generała broni
generał dywizji Piotr Andrzej BŁAZEUSZ
generał dywizji Grzegorz Gerard GIELERAK

na stopień generała dywizji
generał brygady Zenon BRZUSZKO

na stopień generała brygady
pułkownik Grzegorz BARABIEDA
pułkownik Paweł BIGOS
pułkownik Piotr FAJKOWSKI
pułkownik Hubert GLICA
pułkownik Artur KUPTEL
pułkownik Rafał MIERNIK
pułkownik Mariusz PAWLUK
pułkownik Bogdan PIDANTY

Minister Obrony Narodowej wręczył nowo powołanym generałom Buzdygany Honorowe i Pierścienie Generalskie.

Następnie Prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Odznaczeni zostali:

za  wybitne zasługi w rozwijaniu polsko–amerykańskiej współpracy wojskowej
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
generał dywizji Richard NEELY

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
generał dywizji Tomasz POŁUCH

za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI
młodszy chorąży Zbigniew KRAJNIAK

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
starszy kapral Piotr SKRZYNIARZ
starszy kapral Jakub TYNKA
pułkownik Sławomir WARMBIER
podpułkownik Radosław WOJTOWICZ

Może Cię zainteresować Obchody Święta Wojska Polskiego Apel Pamięci w przeddzień Święta Wojska Polskiego Minister Grażyna Ignaczak-Bandych na uroczystym capstrzyku w Ossowie Szef BBN: To był rok pełen wyzwań dla wojska