Menu rozwijane

Wojciech Starzyński.jpg [204.55 KB]

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W latach 1980 – 1989 przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz jego wieloletni Prezes (1989–2010).

Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach. W latach 1997–2001 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji pozarządowych i edukacji. W latach 2002–2010 radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie m.st. Warszawy. Współpracował z kolejnymi Ministrami Edukacji Narodowej przy inicjowaniu i kreowaniu polityki oświatowej państwa.

Animator wielu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę. Autor ponad 200 felietonów dotyczących spraw edukacji i bieżących wydarzeń w życiu publicznym. Współautor książek: Prawa rodziców w szkole, Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy – poradnik dla rad rodziców, Vademecum finansów Rad Rodziców.

W latach 2015–2020 członek Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Medalem 100–lecia Odzyskania Niepodległości.