Menu rozwijane

Joanna Krupska.jpg [265.74 KB]

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa w Katedrze Karnego Prawa Procesowego oraz magistra prawa kanonicznego w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego.

Pracował jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. W swojej praktyce w szczególności zajmował się ochroną praw dzieci i ratowaniem relacji pomiędzy rodzicami w sytuacji rozpadu małżeństwa lub konfliktu rodziców. Jako pełnomocnik występował w wielu procesach w interesie dzieci, począwszy od zapewnienia im realizacji prawa do kontaktów z obojgiem rodziców, aż po prawo do zapewnienia warunków bytowych poprzez alimenty.

Był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za problematykę społeczną. Sprawował w imieniu Ministra Sprawiedliwości nadzór administracyjny nad sądami rodzinnymi oraz nadzór pedagogiczny nad Zakładami Poprawczymi i Schroniskami dla Nieletnich. Pod jego nadzorem powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt reformy prawa rodzinnego, który wprowadza między innymi uproszczoną procedurę wsparcia na rzecz dzieci – alimenty  natychmiastowe.

W latach 2016–2017 uczestniczył w Kongresach Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Od roku 2018 pełni urząd Rzecznika Praw Dziecka.