Menu rozwijane

Liliana Zientecka.jpg [261.07 KB]

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu: wspomagania dzieci z problemami rozwojowym (UW), samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego (UW), nadzoru, kontroli i audytu (UW).

Ma wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie pracy w administracji oświatowej. Jako dyrektor szkoły w latach 1992–1998 realizowała autorski program integracji uczniów z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej. Jako wizytator w latach 1999–2002 brała aktywny udział w dostosowaniu administracji oświatowej do decentralizacji systemu oświaty. Przez następne 12 lat, jako pracownik samorządowy (dyrektor biura edukacji, sekretarz gminy i wiceburmistrz ds. oświaty) uczestniczyła w wielu projektach doskonalących organizację oświaty samorządowej.

Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania oświatą, a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów szkół i pracowników samorządowych.

W 1997 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 2017– 2020 uczestniczyła w pracach  Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Ministrze Edukacji Narodowej, w którym zajmowała się wypracowaniem nowego modelu finansowania standardu zatrudnienia specjalistów w szkołach ogólnodostępnych.