Menu rozwijane

Grzegorz Sudoł.jpg [196.83 KB]

Doktor, pracownik badawczo–dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration oraz Administracja i zarządzanie w oświacie.

Wykładowca akademicki, publicysta, społecznik działający w organizacjach pozarządowych z obszaru pomocy społecznej, edukacji i wychowania.

W swojej działalności szuka połączenia nauki i wieloletniego doświadczenia zawodowego z praktycznym jego wykorzystaniem dla dobra innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z polityki społecznej, przedmiotem jego badań są przemiany modelu rodziny, wsparcie instytucjonalne na rzecz rodziny oraz relacje międzypokoleniowe. Prowadzi szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Inicjator i wykonawca wielu przedsięwzięć realizowanych dla dzieci, młodzieży i seniorów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach swoich kompetencji był odpowiedzialny za współorganizację działań o charakterze globalnym takich jak m.in.: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz uruchomienie i funkcjonowanie młodzieżowej telewizji Synaj.tv.

Aktualnie członek m.in. Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.