Menu rozwijane

Dorota Dziamska.jpg [269.75 KB]

Pedagog (UAM), harcmistrzyni, nauczycielka przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel akademicki, wykładowca Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych ZHP. Konsultant metodyczny, dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego. Redaktor merytoryczny czasopisma Wychowanie w Przedszkolu (2017–2021). Założycielka Polskiego Centrum Origami. Twórca modeli i metod wykorzystania origami w edukacji, prezentowanych na międzynarodowych kongresach i warsztatach. Jej zawodową pasją jest implementacja założeń pedagogiki oczekiwań dziecka, tworzenie niekonwencjonalnych form pracy z dziećmi wiodących do zaspokojenia tzw. „dziecięcego głodu ruchu“. Autorka systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch, którego tworzeniu poświęciła około 27 lat. Zajmuje się upowszechnianiem systemu w Polsce i poza jej granicami, prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami, tworząc serie książek i pomocy multimedialnych.

Autorka około 150 publikacji: artykułów pedagogicznych, skryptów metodycznych, programów nauczania, serii wydawniczych dla pedagogów i dzieci, filmów edukacyjnych. Koordynator ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej piszących podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 2017 r. Promotorka idei powszechnej dwujęzyczności. Prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziców jako ekspert Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz ekspert Stowarzyszenia Nasze Dzieci – Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie.

Jej osiągnięcia zostały docenione m.in. Wyróżnieniem Kuratora Oświaty i Wychowania (1993), Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania I stopnia (1996), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia (1999).

W 2021 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.