Menu rozwijane

Dariusz Cupiał.jpg [291.65 KB]

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk teologicznych, stypendysta Institute For Ecumenical and Cultural Research, Saint John's University w Collegeville w USA. Należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło–Życie, doświadczony trener.

Założyciel Fundacji Cyryla i Metodego. Inicjator, realizowanego od 18 lat projektu dla ojców, pn. Tato.net, którego celem jest inspirowanie do przeżywania ojcostwa jako pasji, wzajemne wsparcie i pogłębianie rodzicielskich kompetencji.

Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców, w tym przeszkolił ponad 250 ojców osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnucząt. Autor wielu artykułów oraz książek: „Na drodze ewangelizacji i ekumenii” i „Kolumbowie naszego pokolenia”. Pasjonat kajakarstwa, jazdy konnej i gór.

W 2021 był nominowany do nagrody „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii: CZŁOWIEK / LIDER.