Menu rozwijane

Antoni Buchała.jpg [235.85 KB]

Profesor oświaty, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku pracy zawodowej  związany z oświatą jako nauczyciel i wychowawca, od 1991 w Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, od roku 2001 wicedyrektor szkoły. Zaangażowany w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców: prezes Oddziału KSW w Libiążu, wiceprezes (2006 – 2021) i prezes (od 2021) Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Członek zespołu ekspertów MEN do prac nad tworzeniem podstawy programowej z przedmiotu język polski (2016), członek zespołu ekspertów MEiN do prac nad przygotowaniem zmian w podstawie programowej z języka polskiego (2021), Członek Rady Programowej Fundacji Zawsze Warto (od 2016) oraz członek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (od 2022).

Redaktor i współautor tomu „Dzieje najnowsze w literaturze polskiej”, wydanego w ramach serii Literatura i Pamięć (2019), autor publikacji o tematyce literackiej, wychowawczej, teatralnej i społecznej. Współtwórca ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent” oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i artystycznych o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Odznaczony Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.