Menu rozwijane

005_ks1_5854.jpg [819.62 KB]

Prof. dr hab. Andrzej Waśko, literaturoznawca i historyk kultury, absolwent UJ i pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ. Stypendysta „Kultury” paryskiej, Fundacji im. Jana Pawła II w Rzymie oraz Fundacji Kościuszkowskiej (wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Illionis w Chicago).

Współzałożyciel Wydawnictwa Arcana i dwumiesięcznika „Arcana”, obecnie redaktor naczelny tego pisma. Jako publicysta związany jest m.in.: z „Arcanami” oraz z „Gazetą Polską” i „Nowym Państwem”. W latach 1980–1983 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Założyciel i wieloletni prezydent stowarzyszenia Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka, które w 2004 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię przeciwko handlowi pracami dyplomowymi w Internecie. Od sierpnia do listopada 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich (do 2011 r.). Prezes Fundacji im. Maurycego Mochnackiego działającej na rzecz promocji literatury polskiej.  

Autor książek i prac naukowych o literaturze polskiej XIX i XX wieku, m.in.: Romantyczny sarmatyzm (1995), Zygmunt Krasiński – oblicza poety (2001), Historia według poetów (2015) artykułów i książek publicystycznych (m.in. Demokracja bez korzeni (2009); krytyk i wydawca, m. in. serii naukowej „Biblioteka Sarmacka”.

Członek Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Od czerwca 2022 roku pełni funkcję przewodniczącego nowo powołanej Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP (w ramach Narodowej Rady Rozwoju).