Menu rozwijane

Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno–doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmować się będzie m.in.:

 • analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin, edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozwiązań służących wychowaniu;
 • analizowaniem prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny, poprawiających sytuację demograficzną Polski, służących rozwojowi edukacji i wdrażaniu programów wychowawczych;
 • przygotowywaniem dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, stanu edukacji, rozwiązań wspierających wychowanie;
 • opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej, polityk edukacyjnych i kształceniowych;
 • prowadzeniem debaty strategicznej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin, systemu edukacji, polityk społecznych służących wychowaniu.

Rada została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 24 czerwca 2022 r. >>

15__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3536.jpg [711.12 KB]

W skład Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania zostali powołani:

 1. Andrzej Waśko – Przewodniczący Rady
 2. Paweł Szrot 
 3. Antoni Buchała
 4. Dariusz Cupiał
 5. Jolanta Dobrzyńska
 6. Dorota Dziamska
 7. Joanna Krupska
 8. Mikołaj Pawlak 
 9. Elżbieta Rafalska 
 10. Wojciech Starzyński
 11. Grzegorz Sudoł
 12. Anna Zalewska
 13. Liliana Zientecka

14__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3497.jpg [986.16 KB]