Menu rozwijane

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, mającej na celu dialog na temat zmiany klimatu pomiędzy młodym pokoleniem a decydentami oraz zwiększenie partycypacji młodych ludzi w podejmowaniu decyzji i legislacji. Kieruje pracami grupy ds. mediów społecznościowych oraz koordynuje liczne projekty Rady. Koordynatorka Klimatycznego Dialogu Młodzieżowego na Okrągłym Stole dla Edukacji Klimatycznej UN GCNP.

Absolwentka King’s College London, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Hydrologia: Nauka i Zarządzanie, a za pracę dyplomową otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na roku. Stypendystka programu „Bona Fide” od Fundacji Orlen dla najlepszych polskich studentów na zagranicznych uczelniach. Posiada również dyplom studiów licencjackich z Biologii Morskiej i Oceanografii Uniwersytetu w Southampton. W trakcie studiów zdobywała dodatkowe doświadczenie jako oficer komunikacji i mediów dla konferencji Poland 2.0 Summit, przewodziła Polskiemu Stowarzyszeniu na Uniwersytecie w Southampton oraz była częścią zarządu Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii.

Zawodowo zajmuje się edukacją klimatyczną w Polsce oraz kwestiami ochrony Morza Bałtyckiego i gospodarki wodnej w UN Global Compact Network Poland, inicjatywie Sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych działającej na rzecz zrównoważonego biznesu. Posiada również doświadczenie z zakresu jakości wody pitnej w Polsce. Była członkinią grupy roboczej ds. nowej dyrektywy wody pitnej w Komisji Europejskiej. Współautorka artykułów naukowych analizujących wpływ tej dyrektywy na sektor wodociągowy w Polsce.

Autorka artykułów popularnonaukowych nt. kryzysu wodnego w Polsce oraz znaczenia młodzieżowych ruchów klimatycznych dla edukacji klimatycznej i społeczeństwa obywatelskiego, które ukazały się w branżowych raportach. Panelistka i uczestniczka licznych konferencji – naukowych (w tym na Uniwersytecie w Oksfordzie i Uniwersytecie w Bremen) i popularnonaukowych np. TedXWarsaw oraz Communities of Democracies Youth Forum i Vienna Energy Forum). Uczestniczka Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, przedstawicielka młodzieży w polskiej delegacji na COP26 w Glasgow.