Menu rozwijane

Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Absolwent prawa oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie koordynuje pracę ogólnopolskiego biura KSM, które realizuje wiele inicjatyw społecznych m.in. akcję pomocową „Polak z sercem!”, skierowaną do Polaków mieszkających na Kresach czy działanie Młodzi 4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych, który podnosi kompetencje młodych liderów.

Prowadzi projekt „Środowisko Młodzieży”, który miał za zadanie podnieść wiedzę i umiejętności w zakresie ekologii integralnej.

Zaangażowany jest społecznie w działania „Fundacji Dla Młodzieży”. Jest to fundacja powołana przez KSM. Zasadniczym zadaniem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Członek I kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.