Menu rozwijane

Gdańszczanka i młoda lekarka w trakcie stażu podyplomowego, aktualnie w trakcie studiów z zakresu dietetyki, celem poszerzenia wiedzy medycznej o możliwości wsparcia pacjentów w zakresie żywienia.

Od 6 lat aktywna członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA–Poland, w tym Prezydent i jednocześnie p.o. Skarbnika IFMSA–Poland kadencji 01–09.2021, a obecnie Asystent ds. współpracy zewnętrznej Koordynatora Narodowego ds. Zdrowia Publicznego. 

Działa również w innych obszarach i organizacjach – obecnie Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych kadencji 2021–2023. Do kręgu jej zainteresowań należy medycyna funkcjonalna ze szczególnym naciskiem na profilaktykę chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. W wolnym czasie dba o swoje zdrowie, eksplorując polskie i europejskie miasta podczas biegów i spacerów.